Decizia nr. 518 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.,
cu sediul în localitatea PIATRA OLT, jud. OLT
CUI : R 13767731

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 4327/29.03.2010, cu privire la reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BALDOVINEŞTI, BARZA şi BOBICEŞTI, jud. Olt, aparţinând S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.

S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. deţine avizele de retransmisie nr. 1677/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BALDOVINEŞTI, nr. A 1678/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BARZA şi nr. A 1679/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BOBICEŞTI, toate din judeţul Olt.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 08 aprilie 2010, în localităţile BALDOVINEŞTI, BARZA şi BOBICEŞTI, jud. Olt, s-a constatat că în reţelele de comunicaţii electronice aparţinând S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ETNO TV, MUSIC MAX, CARTOON NETWORK, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, PRO TV INTERNATIONAL, KANAL D, DIGI SPORT, HBO, ACASĂ TV şi PRO CINEMA, iar programele TVR INTERNAŢIONAL, TVR CULTURAL, DDTV, N 24, MINIMAX şi THE MONEY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile BALDOVINEŞTI, BARZA şi BOBICEŞTI din jud. Olt nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV 5.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă, în oferta sa, serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5.

Având în vedere că prin Decizia nr. 181/19.01.2010 S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. având avizele de retransmisie nr. 1677/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BALDOVINEŞTI, nr. A 1678/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BARZA şi nr. A 1679/22.12.2003 – Anexa din 04.01.2007 pentru localitatea BOBICEŞTI, toate din judeţul Olt, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.
Localitatea PIATRA OLT, jud. OLT
CUI : R 13767731

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 518/11.05.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile BALDOVINEŞTI, BARZA şi BOBICEŞTI, jud. Olt, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţelele de telecomunicaţii din localităţile BALDOVINEŞTI, BARZA şi BOBICEŞTI, jud. Olt, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Societatea a fost sancţionată şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR CULTURAL, TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”