Decizia nr. 518 din 06.09.2011

12.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 470/28.06.2011

S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.

Constanţa, B-dul Mamaia nr. 296, jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 8858/04.07.2011, prin care s-a solicitat reanalizarea Deciziei CNA nr. 470/28.06.2011 privind sancţionarea petentei cu somaţie publică. În urma analizării motivelor invocate de petentă în contestaţie, Consiliul a constatat că acestea nu sunt întemeiate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei de sancţionare.

Prin decizia de somare s-a reţinut faptul că în urma monitorizării efectuate în perioada 18.04.-15.05.2011, radiodifuzorul a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, în sensul că ponderea programelor educative, culturale şi religiose a fost în procent de 12,80%, în loc de 20% cât era aprobat de Consiliu la data de 11.11.2010.

Cu privire la argumentul dumneavoastră că, anterior începerii monitorizării efectuate, aţi depus la CNA la data de 12.04.2011 o cerere de modificare a serviciului de programe, acest fapt nu are relevanţă, întrucât pentru operarea modificării solicitate era necesar acordul Consiliului.

Or, prin adresa nr. 4986/13.04.2011 v-a fost comunicat faptul că cererea dumneavoastră va putea fi supusă aprobării Consiliului numai după completarea documentaţiei depuse iniţial, adresă în care au fost precizate documentele necesare.

Astfel, în mod corect şi legal, în decizia contestată s-a reţinut faptul că aţi modificat formatul de principiu al serviciului de programe, difuzat în perioada 18.04-15.05.2011, fără a exista acordul Consiliului, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale incidente.

Ulterior, având în vedere că la data de 24.05.2011 aţi depus documentaţia completă, cererea de modificare a serviciului de programe a fost supusă aprobării Consiliului în şedinţa publică din data de 02.06.2011.

În consecinţă, Consiliul consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.