Decizia nr. 517 din 06.09.2011

12.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. COZA MEDIA S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 466/28.06.2011

S.C. COZA MEDIA S.R.L.

C.U.I. 18293396 Baia Sprie, str. Forestierului nr. 213, Jud. Maramureş

pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. COZA MEDIA S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 9166/12.07.2011, prin care s-a solicitat reanalizarea Deciziei CNA nr. 466/28.06.2011 privind sancţionarea petentei cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În urma analizării motivelor invocate de petentă în contestaţie, Consiliul a constatat că acestea nu sunt întemeiate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei de sancţionare.

Susţinerea potrivit căreia afirmaţiile moderatorului ar fi fost preluate din presa scrisă, nu este de natură a exonera de răspundere radiodifuzorul, acesta având obligaţia, potrivit normelor din domeniul audiovizualului, să aducă dovezi în susţinerea acuzaţiilor formulate în cadrul emisiunii, fapt ce nu s-a întâmplat în cadrul ediţiei emisiunii „Necenzurat cu Roşiianu”, transmise în data de 01.06.2011, sub titlul „Jafuri şi ilegalităţi constatate la Groşi”.

Referitor la motivul potrivit căruia persoanele ar fi putut solicita drept la replică, vă aducem la cunoştinţă că acest fapt reprezintă opţiunea părţii care se consideră lezată, dar aceasta nu exclude obligaţia radiodifuzorului de a prezenta punctul de vedere la adresa căreia au fost aduse acuzaţii, precum şi dreptul autorităţii competente de a constata nerespectarea prevederilor legale din domeniu.

În consecinţă, Consiliul consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.