Decizia nr. 516 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. IMPATT S.R.L.,
cu sediul în localitatea VULCAN, b-dul Mihai Viteazu nr. 6, bl. D3, ap. 26, jud. Hunedoara CUI : R 2154090

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza sesizării înregistrate la CNA sub nr. 4332/29.03.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea URICANI, jud. Hunedoara, aparţinând S.C. IMPATT S.R.L.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. IMPATT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de C.N.A. pentru localitatea URICANI, jud. Hunedoara.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

Conform art. 1 pct. 14 din Legea audiovizualului, distribuitor de servicii este orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, la data de 14 aprilie 2010, în localitatea URICANI, jud. Hunedoara, s-a constatat că în această localitate se retransmiteau mai multe programe, fără ca S.C. IMPATT S.R.L. să deţină aviz de retransmisie, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice a unor servicii de programe.

Astfel, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea URICANI, jud. Hunedoara, S.C. IMPATT S.R.L. retransmitea, la data de 14 aprilie 2010, următoarele programe : B1 TV, ANTENA 3 , ACASĂ TV, SPORT.RO, TVR 2, PRO TV, ETNO TV, PRIMA TV, ANTENA1, REALITATEA TV, TVR 1, NAŢIONAL TV, KANAL D, OTV, FAVORIT TV, MYNELE TV, PARTY TV, DISNEY CHANNEL, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, MUSIC CHANNEL, KISS TV, ANIMAL PLANET, U TV, TVR 3, EUFORIA LIFESTYLE TV, TVR CULTURAL, DDTV, N 24 PLUS, ANTENA 2, TRINITAS TV, DISCOVERY CHANNEL, PRO CINEMA, DA VINCI LEARNING, PRO TV INTERNAŢIONAL, DUNA TV, CARTOON NETWORK, TVRM EDUCAŢIONAL, TVRM CULTURAL, THE MONEY CHANNEL, ALLFA ŞI OMEGA, DISCOVERY WORLD, CHANNEL TRAVEL şi TELESPORT.

Chiar dacă ulterior controlului din 14 aprilie 2010, SC IMPPAT SRL a obţinut aviz de retransmisie pentru o reţea de telecomunicaţii în localitatea Uricani, anterior acestui demers, retransmiterea programelor se făcea cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. IMPATT S.R.L.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea URICANI, jud. Hunedoara, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. IMPATT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât, la controlul efectuat în 14 aprilie 2010, în reţeaua de comunicaţii electronice din URICANI, jud. Hunedoara, retransmitea programe fără să deţină aviz de retransmisie pentru această localitate, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”