Decizia nr. 514 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L.
cu sediul în localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, CUI 11738322

pentru localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. cu nr. 5249/20.04.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, aparţinând S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1672/22.12.2003 pentru localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 29 aprilie 2010, în localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, ACASA TV, SPORT.RO, OTV, MYNELE TV, VEST BUCOVINA, CARTOON NETWORK, KANAL D, HBO, NATIONAL TV, MOVIE 24, U TV, FAVORIT, EUFORIA LIFESTYLE, TRINITAS, ANTENA 3, NATIONAL GEOGRAPHIC, DIGI SPORT, SPERANTA TV, DISCOVERY CHANNEL, N24 PLUS şi UNIVERSAL.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1672/22.12.2003 pentru localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. VEST BUCOVINA S.R.L.
cu sediul în localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava,
CUI 11738322, Tel. : 0230 313 159

pentru localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 514/11.05.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”