Decizia nr. 514 din 01.10.2013

03.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. SONIC MEDIA S.R.L.
 Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazul, bl. C1, parter Judeţul Neamţ cu domiciliul ales la SCA Zodilă Elena Petruţa Bucureşti, B-dul Gral. Vasile Milea nr. 7 bl. B1, sc. 1, ap. 18, sector 6

privind revocarea Deciziei nr. 483/17.09.2013

 Întrunit în şedinţa publică din data de 01.10.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. SONIC MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei nr. 483/17.09.2013, contestaţie înregistrată la CNA sub nr. 9973/23.09.2013.
 În urma analizării motivelor invocate în contestaţie şi a audierii în şedinţa publică a reprezentanţilor societăţii contestatoare, membrii Consiliului au apreciat că argumentele expuse de aceştia sunt întemeiate, de natură să atragă revocarea actului contestat.
 În consecinţă, supusă la vot, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de revocare a Deciziei nr. 483/2013, prin care fusese decisă retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 280/05.05.2011 având ca titular S.C. SONIC MEDIA S.R.L., a fost soluţionată favorabil.
 În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Articol unic : Se revocă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 483/17.09.2013 referitoare la retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 280/05.05.2011, aparţinând radiodifuzorului S.C. SONIC MEDIA S.R.L. pentru serviciul de programe de televiziune GIGA TV din Bucureşti.