Decizia nr. 513 din 01.10.2013

03.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Către : SC EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA Bucureşti

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01.10.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Plângerea prealabilă, înregistrată la CNA sub nr. 9667/16.09.2013, formulată de radiodifuzorul S.C. Europe Developpement International-R SA împotriva Deciziei CNA nr. 452/22.08.2013, Plângere prin care s-au solicitat anularea deciziei menţionate, precum şi emiterea unei noi decizii prin care să fie aprobată prelungirea licenţei audiovizuale nr. R 318/15.07.1999 deţinute de petentă pentru postul de radio Europa FM - Alba Iulia.
 Membrii Consiliului au analizat Plângerea radiodifuzorului, documentaţia depusă în susţinerea acesteia şi au audiat pe reprezentanţii societăţii, prezenţi la şedinţă.
 Luând în consideraţie argumentele prezentate de societate în sprijinul Plângerii prealabile depuse, argumente care au vizat atât situaţia de fapt din zona deservită de postul de radio Europa FM - Alba Iulia, cât şi aspecte de drept, Consiliul a apreciat că acestea sunt întemeiate.
 În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul a decis că motivele de fapt şi de drept invocate de radiodifuzorul S.C. Europe Developpement International-R SA prin Plângerea prealabilă sunt de natură să atragă revocarea actului contestat, solicitare ce a constituit primul capăt de cerere al Plângerii.
 De asemenea, membrii Consiliului au aprobat şi cel de al doilea capăt de cerere al Plângerii, în sensul aprobării prelungirii cu încă 9 ani a valabilităţii licenţei audiovizuale nr. R 318/15.07.1999 deţinute de radiodifuzor pentru postul de radio Europa FM - Alba Iulia. În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art.1 : Se admite Plângerea prealabilă, înregistrată la CNA sub nr. 9667/16.09.2013, formulată de radiodifuzorul S.C. Europe Developpement International-R SA şi se revocă integral Decizia CNA nr. 452/22.08.2013.

 Art. 2 : Se prelungeşte cu încă 9 ani valabilitatea licenţei audiovizuale nr. R 318/15.07.1999 deţinută de S.C. Europe Developpement International-R SA pentru postul de radio Europa FM - Alba Iulia.