Decizia nr. 512 din 07.06.2012

07.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. A.V.E. 2000 S.R.L.
cu sediul în Cernavodă, str. Panait Cerna nr. 9,
bl. E10, sc. B, ap. 14, jud Constanţa

pentru postul de televiziune MEDIA TV
Mangalia, str. Republicii nr. 1, jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune MEDIA TV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune MEDIA TV aparţine S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 602.1/13.09.2011, decizia de autorizare nr. 1825.0/26.04.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 63, 64 şi 65.

Conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

În fapt, în zilele de 22 şi 31 mai 2012, postul de televiziune MEDIA TV a difuzat două emisiuni de dezbateri, care nu au fost calificate ca fiind electorale, emisiuni în care a fost invitat dl. Mihai Claudiu Tusac, actualul primar al oraşului Mangalia, candidat la aceeaşi funcţie.

Pe parcursul emisiunii din 22.05.2012, plecând de la tema dezbătută, respectiv intenţia primăriei Mangalia de a organiza, în ziua alegerilor locale, a unui referendum privind rezilierea contractului cu societatea furnizoare a agentului termic, S.C. CALLATIS TERM, invitatul emisiunii a făcut aprecieri cu caracter electoral referitoare la domnii Claudiu Iorga Palaz, candidat UNPR la Primăria Constanţa, şi Zanfir Iorguş, candidat PD-L la Primăria Mangalia. El a îndemnat alegătorii să se prezinte la vot şi să voteze rezilierea respectivului contract.

În cadrul emisiunii din 31.05.2012, care a avut ca subiect situaţia câinilor fără stăpân din municipiul Mangalia, dl. Mihai Claudiu Tusac a prezentat o soluţie privind rezolvarea respectivei probleme, şi anume înfiinţarea unei biobaze în parteneriat public-privat cu o firmă din Italia.

Această soluţie a fost menţionată şi într-un reportaj cu durata de 3 minute şi 59 secunde, unde a avut o intervenţie directă şi dl. Mihai Claudiu Tusac.

Membrii Consiliului au constatat că participarea d-lui Mihai Claudiu Tusac, candidat la funcţia de primar al oraşului Mangalia, în emisiuni care nu au fost declarate de către radiodifuzor ca având caracter electoral, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 66 (1) din Legea nr. 67/2004, dispoziţii potrivit cărora în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale.

Această obligaţie, de a invita în perioada campaniei electorale candidaţii doar în emisiunile dedicate exclusiv campaniei electorale, îi revenea radiodifuzorului şi în virtutea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 602.1/13.09.2011 şi al deciziei de autorizare nr. 1825.0/26.04.2012, pentru postul MEDIA TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 66 alin. (1) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MEDIA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în mai multe emisiuni difuzate în perioada 24 - 31 mai 2012, care nu au fost anunţate ca având caracter electoral, a participat un candidat la alegerile locale pentru funcţia de primar al municipiului Mangalia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.