Decizia nr. 512 din 01.10.2013

03.10.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LUGOMEDIA S.R.L.
 Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989, nr. 33B, ap.4, Jud. Timiş

 postul TEN TV
 Lugoj, Str. Timişorii nr.129, Jud. Timiş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţiile înregistrate la C.N.A. sub nr. 7509/02.07.2013 şi 7808/09.07.2013, cu privire la emisiunea informativă „Ştirile Ten TV”, ediţia difuzată în data de 01.07.2013, de postul TEN TV. Postul de televiziune TEN TV aparţine radiodifuzorului S.C. LUGOMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 056.6/23.07.1993 eliberată la data de 21.05.2013, decizia de autorizare nr. 074.1-3/04.03.2003 eliberată la data de 05.09.2013).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LUGOMEDIA S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 29 alin. (1) şi (2), 41 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 29 (1) : Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
     (2) : Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal „Atenţie ! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”, menţiune ce va fi afişată static şi lizibil ; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.
  • art. 41 alin. (1) : Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza :
     lit. b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei.

 În fapt, în data de 01.07.2013, postul TEN TV a difuzat în cadrul emisiunii informative “ŞTIRILE TEN TV”, de la ora 18:00, iar în reluare de la orele 20.00 şi 22.00, ştirea cu titlul ”I-au găsit trupul”. Subiectul acestei ştiri l-a constituit descoperirea corpului unui tânăr, care se înecase în urmă cu două săptămâni, în apele lacului Surduc.

 Redăm din raportul de monitorizare : Redactor-voce off : “După mai bine de o sută de ore de căutări neîntrerupte, trupul lui Ralf Balazs, tânărul de 24 de ani din Deta, venit la Surduc să se distreze împreună cu prietenii, a fost recuperat de pe fundul apei de către pompieri, care au folosit un aparat de ultimă generaţie pentru a scana adâncurile. Vineri, în jurul orei 18:30, pompierii au descoperit corpul neînsufletit, după care l-au tras la mal şi l-au ancorat sub apă, pană la venirea medicului legist, care, împreună cu poliţia, au început căutările, care vor stabili cu exactitate cauzele morţii băiatului. “ În ştire au fost prezentate imagini cu locul şi zona unde a fost găsit corpul tânărului înecat, context în care postul TEN TV a difuzat, timp de trei secunde, apoi, timp de 4 secunde, imagini în care se puteau observa, prin apă, degetele unui picior al băiatului înecat, filmările fiind într-un cadru mai îndepărtat.

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că ediţia informativă din 01 iulie 2013, transmisă de la ora 18.00, a fost difuzată cu nerespectarea cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie şi cu încălcarea obligaţiei de a avertiza, sonor şi vizual, publicul cu privire la faptul că în ştire urma a fi prezentate imagini cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii.
 Astfel, în cadrul ştirii analizate, postul TEN TV a difuzat imagini neblurate ale persoanei înecate, care deşi a fost filmată de la distanţă, în imaginea prezentată s-au putut distinge degetele piciorului acesteia. În această situaţie, Consiliul a considerat că difuzarea ştirii, care a conţinut imaginile descrise mai sus, la o oră accesibilă minorilor, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora programele de actualităţi şi de ştiri se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
 De asemenea, în raport de conţinutul imaginilor difuzate în cadrul ştirii analizate, membrii Consiliului au mai constatat că postul TEN TV nu şi-a îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului, în conformitate cu care publicul trebuia avertizat, sonor şi vizual, cu privire la faptul că imaginile pot avea un impact emoţional negativ.
 În acest sens, la C.N.A. au fost înregistrate două reclamaţii prin care petenţii sesizau Consiliul sub acest aspect.
 În ceea ce priveşte difuzarea în cadrul programelor audiovizuale de imagini ale persoanei decedate, Codul audiovizualului prevede expres la art. 41 că difuzarea unor astfel de imagini nu poate fi făcută fără acordul familiei acesteia.

 În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea emisiunilor informative cu un astfel de conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, ca măsură de protecţie psihică şi emoţională a publicului, în general, şi a minorilor, în special.
 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de clasificare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a decis sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului S.C. LUGOMEDIA S.R.L.

 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. LUGOMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 056.6/23.07.1993 eliberată la data de 21.05.2013, decizia de autorizare nr. 074.1-3/04.03.2003 eliberată la data de 05.09.2013 pentru postul de televiziune TEN TV din localitatea Lugoj) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 29 alin. (1) şi (2), 41 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. LUGOMEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TEN TV cu somaţie publică, întrucât ediţia informativă din 01 iulie 2013, transmisă de la ora 18.00, a fost difuzată cu nerespectarea cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie şi cu încălcarea obligaţiei legale de a avertiza, sonor şi vizual, publicul cu privire la faptul că în ştire urmează să fie prezentate imagini cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.