Decizia nr. 511 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. RADEX TELECOM S.R.L.,
cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 5-7, ap. 28, jud. Cluj
CUI 15464386

pentru localităţile Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj, aparţinând S.C. RADEX TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A5671.1/06.03.2008 pentru localitatea Câmpia Turzii, judeţul Cluj şi nr. A1029.2/12.09.2006 pentru localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului, S.C. RADEX TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controalelor efectuate de inspectorul teritorial al CNA, în data de 22 aprilie 2010, în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. RADEX TELECOM S.R.L. s-au constatat următoarele :

- în localitatea Câmpia Turzii, judeţul Cluj, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ANTENA 2, ETNO TV, TARAF TV, ANTENA 1, EUFORIA LIFESTYLE , NATIONAL TV, MINIMAX RO, REALITATEA TV, B1 TV, SPORT.RO , INFO RADEX, KANAL D, AXN CRIME, AXN, ACASA TV , PRO CINEMA, ANTENA 3, HALOZAT TV, ROMANTICA, MONEY CHANNEL , BEBE TV, PRO TV, PARTY TV, HORA TV, MYNELE TV, PV TV şi VOX NEWS, iar programele TVR INTERNATIONAL, TVR INFO, KISS TV şi NATIONAL GEOGRAPHIC, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

- în localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, ETNO TV,TARAF TV, ANTENA 1, EUFORIA LIFESTYLE, NATIONAL TV, FAVORIT TV, REALITATEA TV, B1 TV, SPORT.RO , KANAL D, M1, AXN, ACASA TV, PRO CINEMA , N24 PLUS, RTL KLUB , MINIMAX.RO, ANTENA 3, HALOZAT TV, EUROSPORT, ROMANTICA, HALLMARK ,ANTENA 2, MYNELE TV, PV TV, VOX NEWS, HORA TV, EU TV, THE MONEY CHANNEL şi BALKANICA MUSIC, iar programele TVR INTERNATIONAL, TVR INFO, KISS TV, TVRM şi NATIONAL GEOGRAPHIC, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. RADEX TELECOM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscris în aviz programul TVR INFO, la data controlului acesta nu era retransmis.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică şi o amendă pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. RADEX TELECOM S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A5671.1/06.03.2008 pentru localitatea Câmpia Turzii, judeţul Cluj şi nr. A1029.2/12.09.2006 pentru localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RADEX TELECOM S.R.L.,
cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 5-7, ap. 28, jud. Cluj, CUI 15464386

pentru localităţile Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 511/11.05.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RADEX TELECOM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RADEX TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR INFO al Societăţii Române de Televiziune."