Decizia nr. 504 din 06.09.2011

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A

12.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.

cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă principiul „must curry” prevăzut de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând act de faptul că până în prezent au fost înregistrate la CNA un număr de 7247 reclamaţii prin care petenţii au sesizat că nu recepţionează programul GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice ce aparţin distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (dispoziţii care reglementează principiul „must carry”).

Conform prevederilor invocate, „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”. În fapt, prin adresa nr. 8786/01.07.2011, S.C. CAMINA TRUST S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului că începând cu data de 01.07.2011 postul GSP TV, ce-i aparţine, se declară liber la retransmisie, fără condiţionări tehnice şi/sau financiare.

În data de 21 iulie 2011, Consiliul a făcut public, pe site-ul instituţiei, că postul de televiziune GSP TV a fost inclus, la poziţia 13, în lista programelor libere la retransmisie, fără condiţionări tehnice şi/sau financiare şi că, în funcţie de numărul de programe retransmise şi de posibilităţile tehnice ale fiecărui distribuitor de servicii, aceştia au obligaţia de a include postul GSP TV în ofertele de servicii de programe pe care le retransmit, în condiţiile stabilite de art. 82 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 74 din

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 12/2003, cu modificările ulterioare.

În şedinţa publică din 11 august 2011, în urma analizării situaţiei prezentate de Serviciul Inspecţie referitoare la includerea şi retransmiterea postului GSP TV de către distribuitorii de servicii de programe, Consiliul a decis atenţionarea acestora, inclusiv a S.C. RCS & RDS S.A., cu privire la respectarea obligaţiei prevăzute la art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În consecinţă, prin adresa CNA nr. 11742 din 16 august 2011, Consiliul i-a comunicat distribuitorului S.C. RCS & RDS S.A. că are obligaţia de a introduce programul GSP TV în structurile ofertelor de servicii de programe, în condiţiile stabilite de art. 74 din Legea audiovizualului şi în conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. 12/2003 pivind eliberarea avizului de retransmisie, cu modificările ulterioare, pentru a respecta astfel principiul „must carry”, instituit de art. 82 alin. (1) din aceeaşi lege.

Analizând, în şedinţa publică din 06 septembrie 2011, situaţia retransmiterii postului GSP TV în reţelele de comunicaţii electronice deţinute de distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că, în continuare, acesta nu respectă obligaţia legală instituită de art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile invocate nu disting după cum modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe este analogică sau digitală ; cu excepţia distribuitorilor care utilizează exclusiv spectrul radio, ceilalţi distribuitori de servicii au obligaţia de a include programul GSP TV în ofertele de servicii de programe, cu respectarea dispoziţiilor legale, şi de a-l retransmite efectiv, astfel încât publicul, indiferent că beneficiază de o retransmitere în sistem digital sau analogic, să aibă posibilitatea de a-l viziona.

Faţă de cele constatate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.