Decizia nr. 501 din 06.06.2012

06.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6 1
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale :

"Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

Dispoziţiile invocate din Decizia nr. 195/2012 prevăd :
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant."

În fapt, postul de televiziune OTV a transmis, în perioada 18 - 31 mai 2012 (respectiv a doua şi a treia săptămână din campania electorală), emisiuni electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie :

PDF - 91.1 ko
Tabel Decizia 501/2012
Emisiuni electorale

Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru semnificativ în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali în emisiunile electorale ale postului OTV difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012, însemnând perioadele 18 - 24 mai (a doua săptămână de campanie electorală) şi 25 - 31 mai (a treia săptămână de campanie electorală).

Emisiunile electorale sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 ca fiind emisiunile în cadrul cărora candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) din acelaşi act normativ, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Consiliul a constatat că Partidul Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) a beneficiat în emisiunile electorale ale postului OTV de un număr de 81 de ORE în a doua săptămână de campanie electorală, iar în a treia săptămână de 46 de ORE, în timp ce alţi candidaţi ori competitori electorali au beneficiat de un număr incomparabil mai mic faţă de cel alocat PP-DD.

Astfel, de exemplu, PDL a beneficiat de 1 ORĂ şi 17 MINUTE şi această oră doar în a treia săptămână de campanie electorală, iar USL de 51 de MINUTE în a doua săptămână de campanie şi de 48 DE MINUTE în a treia săptămână de campanie electorală. De asemenea, membrii Consiliului au constatat şi faptul că, în perioada 18 - 31 mai 2012 (respectiv a doua şi a treia săptămână din campania electorală), radiodifuzorul a difuzat informaţii cu caracter electoral ce au fost afişate pe ecran sub formă de bandă, după cum urmează :

PDF - 98.2 ko
Tabel Decizia 501/2012
Informaţii pe bandă

Aceste informaţii cu caracter electoral au vizat, în perioada 18 - 31 mai 2012, în mod covârşitor, pe dl. Dan Diaconescu, care a totalizat un număr de 85 prezenţe (51 în a doua săptămână şi 34 în cea de a treia săptămână de campanie electorală), apoi UNPR cu un număr de 35 de prezenţe în cele două săptămâni analizate şi PP-DD 14 prezenţe.

Or, informaţiile cu caracter electoral prezentate trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare media, sursa cea mai « accesată » de public în scopul informării sale.

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat ; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere că radiodifuzorul a mai fost anterior sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale pe posturile de radio şi de televiziune, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea acestuia cu amendă de 50.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 50.000 lei pentru încălcarea art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a art. 3 din Decizia nr. 195/2012, întrucât în emisiunile electorale, precum şi în cele informative difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.