Decizia nr. 500 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20 000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe, difuzată de către postul de televiziune OTV, în perioada 17-23 martie 2010.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în intervalul orar 18.00-23.00, în perioada 17-23 martie 2010, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 11
Total timp depăşire : 55 min 01 sec

Interval orar / Durata orara a publicitatii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
17.03.2010 249 190 334 573 784
18.03.2010 411 0 791 609 830
19.03.2010 242 384 612 563 1078
20.03.2010 595 410 316 1458 739
21.03.2010 253 438 659 30 1506
22.03.2010 194 303 107 1102 1208
23.03.2010 269 326 64 969 756

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că au fost constatate 11 depăşiri, iar timpul total de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada monitorizată, precizată în raportul de monitorizare, a fost de 55 de minute şi 1 secundă, depăşirile fiind cuprinse între minimum 19 secunde şi maximum 786 secunde în cadrul unei ore.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 20.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 500/11.05.2010 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât, în perioada 17-23 martie 2010, a încălcat prevederile referitoare la difuzarea publicităţii, depăşind durata legală a acesteia.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.