Decizia nr. 5 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor
C.F. 13988880

pentru postul de televiziune - NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46, sector 6, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunnile de jocuri şi concursuri „Telepremii”, difuzate în luna decembrie 2008, de postul de televiziune Naţional TV.

Postul NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

Analizând raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pe cele ale art. 101 alin. (1) lit. b), c), alin. (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la criteriile generale prevăzute de art. 16 alin. (3) literele a), b), c), şi f) din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Articolul 39 alin. (2) prevede că „difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective”.

Conform dispoziţiilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 101 :
alin. (1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile trebuie să respecte următoarele cerinţe :
b) să informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare ;
c) în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral.

alin. (6) Emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00 - 6,00. alin. (7) Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

Art. 16 alin. (3) din acelaşi act normative prevede criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul producţiei audiovizuale ;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

În fapt, postul de televiziune Naţional Tv difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 12.20 -14.30, emisiunea concurs „Telepremii”.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării emisiunilor difuzate în zilele de 16.12.2008 şi 17.12.2008, Consiliul a constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea normelor audiovizuale care reglementează corecta informare a publicului, pe cele privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe şi pe cele referitoare la desfăşurarea emisiunilor de jocuri şi concursuri.

Astfel, Consiliul a constatat că informaţiile oferite telespectatorilor, eventuali participanţi la concurs, sunt incomplete, neclare sau contradictorii, întrucât pe ecran, deasupra numărului de telefon, este scris cu caractere mici : „Premii în obiecte (ex : telefon, aragaz, congelator etc) în valoare de ”…...” în timp ce valoarea premiului în bani este scrisă cu caractere mari şi este însoţită de textul GARANTAT, creşte de mai multe ori pe parcursul concursului, inducând publicului convingerea că premiul este de fapt în bani şi nu în produse.

Pe de altă parte, premiile nu au fost prezentate cu exactitate, publicului fiindu-i prezentate informaţiile afişate pe ecran în aşa fel încât acesta să nu poată înţelege că aceste premii sunt în obiecte şi nu în bani.

De asemenea, informaţiile referitoare la regulamentul concursului, care se derulează permanent în partea de sus a ecranului, sunt incomplete şi nu sunt în concordanţă cu informaţiile prezentate pe site-ul organizatorului.

Informaţiile ce se derulează pe ecran au următorul conţinut : „Sunaţi şi câştigaţi ! Persoanele care participă la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, are vârsta de minim 18 ani, apelează numărul de telefon 0900.90.10.50. Costul unui apel telefonic este de 1,19 EURO/apel, TVA inclus : Apelul neurmat de convorbire se taxează. La unele companii de telefonie tariful se aplică în USD. Numărul de telefon 0900.90.10.50 va putea fi accesat de abonaţii ROMTELECOM conectaţi în centrale digitale. Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate la sediul Organizatorului, precum şi accesând sit-ul www.calltv.com/telepremii. Selectarea participanţilor va avea loc pe cale electronică cu ajutorul unui program informatic specializat, care va desemna participanţii care vor avea şansa de a intra în direct pe postul de televiziune şi de a participa la concurs. Conectarea participanţilor : conectarea participanţilor se efectuează în mod electronic de un calculator. Metoda de înregistrare : la această metodă toate persoanele care trimit SMS la numărul 1357 vor fi înregistrate într-o bază de date. Perioada de înregistrare va fi afişată pe ecran. La sfârşitul timpului acordat se va extrage aleatoriu o persoană care va fi sunată de operatorul telefonic. Selectarea participanţilor va avea loc pe cale electronică cu ajutorul unui program informatic specializat, care va desemna participanţii care vor avea şansa de a intra în direct pe postul de televiziune şi de a participa la concurs. Conectarea participanţilor se efectuează în mod electronic de un calculator. Participantul care a dat răspunsul corect la întrebarea de la Runda 1 este premiat cu un obiect (produs) ales de către participant, valoarea fiind afişată pe ecran la momentul respective”.

În partea de jos a ecranului, sub numărul de telefon, cu litere mici, greu lizibil este afişat permanent următorul text : „Selectarea participanţilor care urmează să intre în concurs se face aleatoriu, prin calculator”.

Pe site-ul www.calltv.com/telepremii, unde este afişat regulamentul integral de desfăşurare al concursului este prezentă şi următoarea informaţie, care demonstrează că, de fapt, premiul este în bani şi nu în produse :

„Participantul care a dat răspunsul corect la întrebarea de la Runda 1 este premiat cu un obiect (produs) ales de către participanţi de pe site-ul www.magazin-online.eu sau www.kumparaturi.ro,valoarea fiind afişată pe ecran la momentul respectiv. În cazul în care participantul nu doreşte obiectul (produsul) câştigat, ci contravaloarea acestuia, va semna o declaraţie pe proprie răspundere, prin care solicită contravaloarea obiectului (produsului) respectiv. Declaraţia va fi pusă la dispoziţia participantului de către organizator prin poştă. În cazul în care participantul nu dă răspunsul corect, operatorul telefonic va trece la contactarea unui alt participant selectat conform aceluiaşi mod de conectare, în acest fel se va continua pănă când un participant va da răspunsul corect.”

Acest lucru nu este specificat pe croll şi nici de către prezentatoare pe parcursul desfăşurării emisiunii televizate.

În privinţa respectării cerinţei prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. b), din Codul audiovizualului, respectiv de a informa corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, ca modalitate de a intra în posesia premiilor oferite a fost precizată numai cea de accesare a unui site, fapt de natură să prejudicieze pe telespectatorii care nu au posibilitatea să se informeze prin internet.

Contradictorii sunt, de asemenea, informaţiile şi îndemnurile pe care prezentatoarea emisiunii le face pe parcursul acesteia ca, de exemplu, în emisiunea din 16 decembrie 2008 :

Prezentatoarea pare extrem de încântată de suma atât de mare pusă în joc, îndemnând telespectatorii să sune şi să câştige acei bani : „1000 RON, doamnelor, domnilor, 10 milioane numai pentru d-voastră, incredibil doamnelor, domnilor, premii de Crăciun, 10 milioane numai pentru persoana care vorbeşte cu mine, pentru persoana care ştie soluţia. Incredibil, 10 milioane, nu pot să cred, 10 milioane !”

Premiul garantat creşte din nou pe parcursul concursului, iar prezentatoarea îşi arată bucuria : „11 milioane, incredibil dragii mei, mare atenţie doamnelor, domnilor, premiile cresc din minut în minut, ia să vedem”.

Prezentatoarea se precipită, devenind insistentă, agitându-se prin studio : „Pentru 15 milioane de lei, pregătiţi-vă doamnelor, domnilor să intraţi în legătură directă, să spuneţi cuvântul din familia d-voastră, premii incredibile, premii foarte mari, vreau să aud de la o singură persoană (...) Premii incredibile acum !!” (insistenţele moderatoarei sunt însoţite de un fond muzical care induce suspans).

De exemplu, în emisiunea “Telepremii” difuzată în data de 17 decembrie 2008, în cea de a doua rundă, pe ecran, apare suma garantată ce se modifică de mai multe ori pe parcursul emisiunii, dar suma garantată este însoţită de textul „ÎN TOTAL”. Deşi pe ecran apare suma de 1600 lei garantat, prezentatoarea spune că telespectatorii au intrat în posesia a 400 lei garantat, cei 1600 lei garantat fiind împărţiţi la participanţii câştigători.

De asemenea, postul de televiziune NAŢIONAL TV nu a respectat nici cerinţa prevăzută la art. 101 alin. (1) lit. c), respectiv aceea de a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns). Postul a adus la cunoştinţa publicului această informaţie fie numai sub formă scrisă, fie în formă scrisă şi doar la începutul emisiunii oral. Or, radiodifuzorul avea obligaţia ca, periodic, să facă această precizare, oral, pe tot parcursul emisiunii.

Consiliul a mai constatat că normele privind informarea corectă şi obiectivă a publicului au fost încălcate şi atunci când prezentatoarea emisiunii şi realizatorii acesteia anunţă publicul că s-a ajuns la final, pe ecran fiind titrat cu litere mari de tipar, „FINALUL CONCURSULUI”, prezentatoarea anunţând, de asemenea, că sunt ultimele minute din concurs, deşi acelaşi concurs a durat până la finalul emisiunii, încă aproximativ o sută de minute.

În emisiunea de pe data de 17.12.2008, apare de două ori genericul de final al emisiunii înainte ca timpul alocat să se fi scurs, prezentatoarea simulând o criză de isterie pentru că emisiunea se va sfârşi înainte ca ea să dea premiul pus în joc şi îndemnând astfel telespectatorii să sune cât mai repede pentru că nu mai e timp : „Finalul emisiunii şi încă stau cu premiile aceastea incredibile pe ecran. Premii duble şi premii triple, deci nu pot să cred că am ajuns la finalul emisiunii şi nu pot să cred că toată lumea doreşte să îmi spună o singură ţară. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă ? Finalul emisiunii, nu vedeţi ?? (arată o hârtie pe care este scris „Finalul”). Finalul E-M-I-S-I-U-N-I-I ! Finalul emisiunii doamnelor şi domnilor, ce aţi ales ? Finalul emsiunii, nu mă credeţi ? (simulând o criză de isterie, ţipă şi rupe şi hârtia pe care era scris „Finalul”).

În continuare, folosind diverse metode de persuasiune încearcă să convingă telespectatorii să sune : „Nu mă dezamăgiţi dragii mei, acum pe ultima sută de metri, nu mă dezamăgiţi pentru că ştiu că se poate, am încredere în d-voastră că se poate, se poate ştiu asta, haideţi să vedem, dragii mei. Da, ştiu că aţi numărat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 haideţi !!”. Apare timp de câteva secunde genericul de final al emisiunii, prezentatoarea simulând o criză de panică : „Nu genericul, nu, nu, nu ! Nu, nu, nu, haide nu !! Nuuuuu, vreau să rămân aici !” după care legătura revine din nou în studio : „Haideţi dragii mei pentru că se poate, vă rog, se poate, premii duble sau premii triple(...) Nu, nu, nu, nu mai îmi spune.

Taci, taci, taci nu mai îmi spune (ţipă, părând că trage de timp în favoarea telespectatorilor, cu toate că timpul alocat emisiunii s-ar fi scurs). Din nou apare, pentru câteva secunde, genericul emisiunii, în timp ce prezentatoarea ţipă : „Nu vreau să plec, nu vreau să plec, nu nu nu vreau să plec nicăieri. Haideţi dragii mei. Nu vreau să mai aud nimic pentru că colegii mei mă presează.”

Membrii Consiliului au constatat că, prin aceasta au fost încălcate şi prevederile alin. (7) al art. 101 din Codul adiovizualului, potrivit cărora este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri. Or, în cadrul acestor emisiuni, prezentatoarea a încercat, prin diferite metode de persuasiune, să îi convingă pe telespectatori să sune (insistenţă, agitaţie, ţipete etc.).

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că mai multe aspecte din modul de desfăşurare al emisiunii sunt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, întrucât în cadrul acestor emisiuni unii telespectatori folosesc cuvinte obscene, triviale, iar prezentatoarea, în încercarea de a convinge telespectatorii să sune, are un comportament şi un limbaj violent.

Astfel, în emisiunea “Telepremii” din data de 16 decembrie 2008, emisiune difuzată în intervalul orar 12.20-14.30, oră accesibilă tuturor categoriilor de public, în minutul 6 al emisiunii, un telespectator a oferit o posibilă soluţie :

Telespectator : O, pula mea.
Prezentatoare : Nu, nu, nu, e prea mult, e prea lung, să nu zic prea mare. (râzând)

De asemenea, în minutul 29 al emisiunii, a intrat în direct un telespectator care a oferit ca soluţie un cuvânt obscen, prezentatoarea argumentând că acel cuvânt nu este cel căutat :

Prezentatoare : Bună ziua domnule, soluţia vă rog !
Telespectator : Pulă !
Prezentatoare : Of, nu se potriveşte, nu se potriveşte . Ultima literă da, dar restul nu….Nu aţi înţeles concursul….

În cadrul emisiunii din data de 17 decembrie, în minutul 26.54 din cea de a doua parte a acesteia, prezentatoarea a simulat o criză de isterie pentru a convinge publicul să sune (respiră sacadat, ţipă, bea un pahar de apă după care îl aruncă pe jos ţipând) : „V-am spus până beau paharul cu apă vreau să sune telefonul, v-am spus asta. Am spus lucrul ăsta, de ce nu sună telefonul ???? Telefonul, unde este telefonul, de ce telefonul nu sună ??”

Repetă obsesiv acest lucru în timp ce ia telefonul şi îl loveşte cu furie şi în cele din urmă îl aruncă pe jos. Ia telefonul de jos şi din nou îl loveşte cu furie, îl trânteşte de pământ şi apoi îl calcă în picioare.

Consiliul a mai constatat că pe parcursul emisiunii din 16 decembrie au intrat în legătură directă mai mulţi telespectatori având voci ce păreau a fi copii (minutele 15.55, 16.56, 17.54, 20.08, 24.28, 24.54, 25.00, 35.43, 36.33, 38.20), dar prezentatoarea le-a permis să ofere o soluţie posibilă, neatrăgând atenţia, decât o singură dată la începutul emisiunii, asupra faptului că minorii nu au voie să participe la concurs.

Şi în cadrul emisiunii “Telepremii” din data de 17 decembrie 2008, în minutele 11.44 şi 22.40 ale emisiunii au intrat în direct, pentru a da soluţia, doi telespectatori cu voci ce par de copii, dar prezentatoarea nu a atras atenţia asupra faptului că minorii nu au voie să participe la concurs.

Consiliul a constatat că, în aceste emisiuni nu au fost respectat criteriile prevăzute la art. 16 din Codul audiovizualului, criterii de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre care se numără : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor, caracterul gratuit al acesteia, psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă minorilor sau cel privitor la calitatea şi tipologia limbajului folosit. Or, în emisiunile analizate, au intrat în legătură telefonică directă telespectatori care au utilizat un limbaj obscen, la o oră la care copiii aveau acces neîngrădit la programele audiovizuale.

Apreciind că difuzarea, cu încălcarea normelor legale a unor astfel de emisiuni, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor, este de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. cu suma de 5.000 lei.

De asemenea, ţinând cont de aspectele arătate mai sus, de criteriile generale de clasificare a producţiilor audiovizuale, şi având în vedere faptul că potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (6) din codul audiovizualului, emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00 - 6,00, Consiliul a decis ca radiodifuzorul S.C. ABC Plus Media S.A. să intre în legalitate în ce priveşte ora de difuzare a acestor emisiuni în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. având licenţă audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003 pentru postul Naţional TV se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru încălcarea prevederilor art. 101 alin. (1) lit. a), b), c), alin. (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la criteriile generale prevăzute de art. 16 alin. (3) literele a), b), c), şi f) din acelaşi act normativ. Totodată Consiliul a decis ca radiodifuzorul S.C. ABC Plus Media S.A. să intre în legalitate în ce priveşte ora de difuzare a acestor emisiuni în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii, astfel încât, să fie respectate dispoziţiile art. 101 alin. (6) din codul audiovizualului, potrivit cărora, emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00 - 6,00.


Către,
S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A.
Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor,
C.F. 13988880

pentru postul de televiziune - NAŢIONAL TV
str. Fabricii nr. 46, sector 6, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 5/08.01.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A., pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NAŢIONAL TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, deoarece emisiunile „Telepremii” din zilele de 16 şi 17 decembrie 2008, au fost difuzate cu încălcarea normelor audiovizuale referitoare la modul şi condiţiile de desfăşurare a jocurilor şi concursurilor, a celor privind informarea corectă a publicului, precum şi a celor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe de televiziune.

Consiliul a constatat că informaţiile puse la dispoziţia publicului telespectator de organizatorii concursului şi de prezentatoarea emisiunii sunt incomplete, neverificabile şi contradictorii, mai ales cu privire la natura premiului, informaţiile fiind de natură a induce în eroare telespectatorii, care nu beneficiază astfel de o informare corectă şi obiectivă, aşa cum prevăd reglementările în vigoare.

Consiliul a apreciat că limbajul utilizat, precum şi atitudinea prezentatoarei, care a manifestat o violenţă nejustificată, răzbunându-se pe telefonul din studio, pe care l-a trântit şi l-a călcat în picioare, încercând să convingă în acest mod telespectatorii să participe la concurs, sunt de natură a afecta minorii, care, datorită orei de difuzare a emisiunii, respectiv, 12.20-14.30, au acces neîngrădit la vizionare.

Având în vedere că emisiunile “Telepremii” au fost difuzate în intervalul orar 12.20-14.30 şi că în cadrul acestor emisiuni au fost oferite premii în bani, sau posibilitatea ca publicul să aleagă între premiul în obiecte sau bani, Consiliul a mai constatat că nu au fost respectate nici prevederile art. 101 alin. (6) din Codul audiovizualului, motiv pentru care a mai decis ca, în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii, postul de televiziune NAŢIONAL TV să intre în legalitate cu privire la difuzarea acestor emisiuni interactive, emisiuni care, potrivit dispoziţiilor invocate mai sus, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00 - 6,00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.