Decizia nr. 498 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
B-dul Timişoara nr. 26 Z, Clădirea Anchor Plaza
Birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în data de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 4756/09.04.2010, 4757/09.04.2010, 4829/12.04.2010, 4831/12.04.2010, 4832/12.04.2010, 5046/14.04.2010, 5038/14.04.2010, 5169/19.04.2010, 5621/26.04.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Noră pentru mama », ediţiile difuzate în zilele de 07, 08, 09 şi 16 aprilie 2010 de postul de televiziune KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Codul audiovizualului prevăd :

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului."

Postul de televiziune Kanal D difuzează de luni până vineri, în intervalele orare 10:00 - 12:30, 19:15 - 20:30 şi 2:00 - 4:00, emisiunea „Noră pentru mamă”. Genul programului : Reality Drama, semn de avertizare AP. Acţiunea se desfăşoară într-un studio (asimilat unei case), împânzit de camere de filmat, în care, pe parcursul mai multor luni, locuiesc concurenţii. Aceştia se împart în : nurori (sau fetele), ginerii (sau băieţii) şi mamele băieţilor (sau soacrele). Moderatoarea emisiunii, d-na Gabriela Cristea, încearcă să lămurească anumite probleme apărute în casa unde locuiesc concurenţii, purtând discuţii cu aceştia pe marginea unor fragmente din înregistrările făcute în casă, pe care concurenţii le comentează în direct.

Urmărind ediţiile din zilele de 07, 08, 09 şi 16 aprilie 2010, Consiliul a constatat că, pe parcursul lor, a fost folosit un limbaj vulgar şi, uneori, cu aluzii sexuale, fapt de natură a prejudicia pe minorii care, la orele de difuzare ale emisiunilor în discuţie, aveau acces neîngrădit la programele de televiziune.

Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare :

Ediţia din 07.04.2010

Emisiunea de la ora 10:00

Dna Paula : Vali ! În vinerea, în seara de vineri, ţi-a spus : te-ai spart cu telelefonul !
.......
Dna Daniela : Eram şi eu acolo. Şi tu : Ei ! Şi dacă m-am spart, ce ?
(Reper 2:13- Selecţie 1366)
Dna Daniela : Şi nu s-a spart cu absolut nimic…
..........
Concurent Lucică : …Chiar le-au dezgustat fazele pe care le-au văzut… făcute de ea şi …. Şi ea îmi spune mie că nu-i adevărat că n-au văzut ăia bine…Că ea îi făcea frecţie pe spate stând jos. Şi ea era călare pe el era ca … bip… ca nu mai ştiu ce şi(… ) Şi să ştiţi că Vali dezbrăcat la bustul gol arată ca … aşa cum arată, na…Era exact pe situaţie. Erau exact scene de budoar de…

Ediţia din 08.04.2010

Emisiunea de la ora 10:00

Tema zilei : falsitatea Dianei sau teatralitatea Veronicăi ?

O soacră : Păi în spaţiul acesta închis, ce să faci măi doamnă ? Decât să sari pe perete de unul singur, să găseşti vreo gaură, o strângi din când în când. Am văzut nişte gesturi ieri, de m-a făcut tablou...
Veronica :... să se ştie că eu nu am venit să stau aici la picioarele unui băiat care se crede făt-mişto...
Veronica :... nu mă interesează părerile tale la adresa mea, poţi să ţi le ţii pentru tine, lasă-mă în pace.Da-ţii mă o pungă să vorbească în pungă..
Veronica :...vezi-ţi de imaginea ta şi de Maica Tereza să nu mă vadă tati că stau crăcănată.
......
Veronica :...Da tu o fată care ţi-ai băgat tot ce-ai avut de băgat în gura unei mame, la munte.
Diana : Eu, mi-am băgat ?

Ediţia din 09.04.2010

Emisiunea de la ora 19:15

Veronica : Cum doamnă s-o tragă de păr. Îi dădeam una.....(bip)gătul mătii...Am înţeles că lui îi place să bată la funduleţ în timp ce şi-o (bip).. e. Dar nu toată lumea are aceeaşi părere. Dar cum poţi domne’ să trăieşti cu un om ca ăsta. Îţi rupe oasele dacă nu vrei să-i ...

(Reper 27:35 Selecţie 1411)
Veronica : ...pleacă cu coada între picioare. Coada aia pe care nici măcar n-o are..între picioare.
............
Dna Lăcrămioara : Sub nici o formă nu am venit cu boli ginecologice, cu scurgeri până la genunchi aşa cum a venit ea.
Veronica : Ţi se scurge ţie, fă, din gură.
..........
Dna Lăcrămioara : ... da’ spune tu Brînduşa când ai început să te prostituezi. La ce vârstă ?
Brânduşa : Dna Lăcrămioara, nu vă este ruşine... Aţi fost în Tucia şi aţi muncit cu ce ? Cu vaginul, nu ?
(...)
Brânduşa : Toate de la Noră pentru mamă sunt rapadule, prostituate... Ia spuneţi dna Lăcrămioara ce suntem noi, ia.
Veronica : Tu eşti o murătură.

Având în vedere modul în care s-au desfăşurat ediţiile din zilele de 07, 08, 09 şi 16 aprilie 2010 ale emisiunii « Noră pentru mama », membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile din domeniul audiovizualului referitoare la protecţia copilului, în emisiune fiind folosit un limbaj vulgar, suburban, cu aluzii sexuale, atitudine de neacceptat într-un program audiovizual, cu atât mai mult cu cât acesta a fost transmis la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public.

În raport de conţinutul emisiunilor şi de orele de difuzare a acestora, respectiv 10.00 şi 19.15, ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionarea programelor de televiziune, emisiunea a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Or, în ceea ce priveşte ora de difuzare, postul de televiziune KANAL D nu a luat nici una dintre măsurile prevăzute de legiuitor în scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe difuzate.

În privinţa conţinutului emisiunii, în care a predominat limbajul vulgar, cu aluzii sexuale, Consiliul a apreciat că acesta a fost de natură a aduce atingere dezvoltării morale şi mentale a copiilor.

De asemenea, în privinţa acestui material audiovizual, difuzat cu semnul de avertizare « AP », Consiliul a constatat că, la încadrarea în această categorie audiovizuală cu asemenea conţinut, radiodifuzorul nu a ţinut cont de criteriile prevăzute de Codul audiovizualului, între care menţionăm : psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ori calitatea şi tipologia limbajului,

În scopul asigurării protecţiei copiilor, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare a programelor transmise, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a acestora.

Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru postul de televiziune KANAL D şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu somaţie publică, întrucât ediţiile din perioada 07 - 16 aprilie 2010 ale emisiunii « Noră pentru mama », difuzate la orele 10.00 şi 19.15, în care a fost folosit un limbaj vulgar, suburban, cu aluzii sexuale, au fost difuzate într-un interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, fapt de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.