Decizia nr. 493 din 06.05.2010

06.05.2010


envoyer l'article par mail title=

Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Decizia nr. 493 din 06.05.2010

privind obligaţia radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. de a acorda dreptul la replică S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 6057/05.05.2010, formulată de S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L., prin care această societate a solicitat acordarea dreptului la rectificarea unor informaţii prezentate de postul de televiziune ANTENA 1 în emisiunea informativă „Observator”.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Postul de televiziune a difuzat, în zilele de 26 şi 31 martie 2010, în cadrul emisiunii informative « Observator », reportaje în care a fost abordată tema organelor modificate genetic (OMG).

În cadrul acestor reportaje, au fost prezentate opinii privind eventualele consecinţe negative pe care le pot avea asupra organismului uman produsele alimentare care conţin organisme modificate genetic.

De asemenea, publicul a fost informat asupra faptului că produsele alimentare prezumate că au în compoziţia lor plante modificate genetic nu au înscrise pe etichetă informaţii cu privire la acest aspect, astfel încât publicul să achiziţioneze aceste produse în cunoştinţă de cauză. Pornind de la acest subiect, în ediţia emisiunii informative „Observator” din ziua de 1 aprilie 2010, postul a făcut referire la societatea Monsanto despre care a afirmat că „Înainte să se ocupe cu agricultura, Monsanto a fost o companie eminamente chimică. Astfel, a livrat trupelor americane în războiul din Vietnam un ierbicid folosit pentru distrugerea junglei. Ierbicidul nu a distrus doar vegetaţia ci şi vieţile a mii de vietnamezi care au dezvoltat apoi boli incurabile.”

În acest context, postul a mai afirmat despre petentă că : „Au susţinători în Guvern, în Parlament, în comisiile de specialitate şi în Universităţi”, „Monsanto este o companie extrem de controversată.”, „Un raport al Departamentului de Stat al Americii arată că această corporaţie a recrutat 6 oficiali ai Guvernului de la Bucureşti care au responsabilităţi în elaborarea legislaţiei privind transgenicele”. În acelaşi timp, titlurile afişate pe ecran au fost : „Pericolul din raft”, „Stăpânii hranei” şi „Caracatiţa OMG-urilor”.

Considerând că informaţiile difuzate de post nu sunt conforme cu realitatea şi apreciind că imaginea i-a fost prejudiciată, prin adresa din data de 20 aprilie 2010, S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L. a solicitat postului ANTENA 1 rectificarea informaţiilor prezentate în cadrul reportajului difuzat.

La data de 22 aprilie 2010, postul ANTENA 1 a răspuns petentei, precizănd că materialele prezentate nu conţin informaţii inexacte şi nici nu lezează în vreun fel drepturile sau interesele S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L., iar obiectivitatea şi imparţialitatea programului au fost asigurate prin prezentarea opiniei d-lui Valeriu Tabără, preşedintele comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor, a d-nei prof. dr. Elena Badea, membru în Comisia pentru Securitate Biologică, precum şi punctul de vedere al reprezentantului S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L., d-na Cristina Cionga.

Analizând raportul de monitorizare, documentele anexate sesizării şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că informaţiile considerate de petentă ca fiind neadevărate au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere al societăţii reclamante, deşi, aşa cum rezultă din sesizare, aceasta a pus la dispoziţia postului informaţii considerate relevante, care, în opoziţie cu cele prezentate de post ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.

Mai mult, membrii Consiliului au apreciat că şi opiniile exprimate de post, cu privire la subiectul reportajului, nu au fost conforme cu faptele prezentate.

Faţă de aceste aspecte, apreciind că solicitarea petentei este îndreptăţită, membrii Consiliului au decis, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 68 şi 69 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 15 şi 41 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ca radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. să acorde dreptul la replică S.C. MONSANTO ROMANIA S.R.L. în termenul şi condiţiile prevăzute de Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.