Decizia nr. 492 din 11.08.2011

16.08.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. COZA MEDIA S.R.L.

Str. Forestierului nr. 213BAIA SPRIE Jud. Maramureş

pentru postul MARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 august 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, precum şi la respectarea regimului difuzării publicităţii politice în cadrul serviciului de programe difuzat de postul MARAMUREŞ TV, în perioada 18 - 24 iulie 2011.

Postul de televiziune MARAMUREŞ TV aparţine S.C. COZA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 380.2/22.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1594.1/17.03.2009, precum şi licenţa audiovizuală nr. TV-C 321.1/16.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1401.0-1/29.01.2008 pentru localitatea Baia Sprie).

Conform Hotărârilor de Guvern nr. 670 şi 671 din 29 iunie 2011, în Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor vor avea loc în data de 21 august 2011, iar campania electorală va începe în data de 6 august 2011 şi se va termina la 20 august 2011.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 şi 11 din Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale. Codul audiovizualului la art. 139 prevede că publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 210/2010 :

-„art. 1 - Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. -art. 11 - În perioada dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală şi spoturi sau alte producţii audiovizuale care constituie forme de promovare electorală."

În fapt, în perioada 18 - 24 iulie 2011, postul MARAMUREŞ TV din Baia Sprie a difuzat mai multe emisiuni cu titlul „EDIŢIE SPECIALĂ” în cadrul cărora a fost promovat domnul Florin Tătaru - candidatul desemnat de USL la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 2, judeţul Maramureş.

Emisiunile în cauză au avut durate cuprinse între 45 şi 65 de minute şi au fost difuzate alternativ, de aproximativ 6 ori pe zi. De asemenea, aceste emisiuni au avut subtitluri care au legătură cu alegerile parţiale ce urmează să aibă loc în luna august 2011, ca de exemplu : „Pregătiţi de alegeri” sau „Conducerea PSD în mijlocul oamenilor din Colegiul 2”. În cadrul emisiunilor au fost prezentate întâlnirile dintre candidatul USL cu alegătorii din localităţile care aparţin de Colegiul nr. 2, pe ecran afişându-se numele respectivelor localităţi : Săcălăşeni, Maramureş, Groşi, Preluca Veche etc.

Emisiunea a fost filmată în localităţile menţionate şi s-a desfăşurat cu participarea candidatului USL, a oficialităţilor locale, a unor personalităţi din PSD Maramureş şi a localnicilor. Ediţiile emisiunii respective s-au desfăşurat după acelaşi tipar, caracteristic emisiunilor de promovare în care sunt prezentate activităţile de campanie electorală. De exemplu, în ediţia cu subtitlul „Conducerea PSD în mijlocul oamenilor din Colegiul 2”, consilierul judeţean Anton Rohian (PSD) a descris obiectivul USL în faţa oficialităţilor din Preluca Veche, iar alţi interlocutori au subliniat calităţile candidatului Florin Tătaru.

Redăm din raportul de monitorizare : „Anton Rohian : Prin această uniune social-liberală vrem să schimbăm în Maramureş, să văd cine o să mai spună că izolează Maramureşul în ţara asta. Am câştigat la Baia Mare, vreau să câştigăm acest colegiu (...)« „Mircea Ursache (vorbind despre candidatul USL) : ...E foarte echilibrat şi e foarte calm (...) Al doilea, fundamental, cred că nu trădează. (...) Eu cred că tot colegiul ăsta are nevoie de un om serios, echilibrat şi un om care prin prestanţa lui şi prin matricea lui...interioară, poate rezolva la Bucureşti problemele de finanţare ale întregului colegiu. » „Florin Tătaru (candidatul USL) : În măsura în care voi fi parlamentarul dumneavoastră după 21 august, veţi vedea că voi face toate eforturile pentru a răspunde, în măsura posibilităţilor mele şi cu ajutorul organizaţiei judeţene şi de la nivel naţional, de a aduce un plus pentru comunităţile dumneavoastră, cu fiecare comunitate în parte şi pentru întreg colegiul. Mai ales că peste un an de zile va intra în competiţie dl. primar pentru alegerile locale, după care voi veni eu ca să vă cer votul."

Într-o altă ediţie „EDIŢIE SPECIALĂ – Premieră absolută”, care a fost filmată în localitatea Săcălăşeni, a fost prezentat d-nul Florin Tătaru stând de vorbă cu primarul acestei localităţi şi solicitându-i sprijinul, promiţând că va ajuta comuna.

Redăm din raportul de monitorizare : „Florin Tătaru : ...Ce pot de pe acuma să vă conving este că, indiferent dacă veţi fi încredinţat sau dacă nu că sunt cel mai bun la 20 august, după 21 august dacă ies parlamentar voi depune aceleaşi eforturi pentru comuna Săcălăşeni ca şi pentru orice altă comună din acest colegiu.

Celelalte emisiuni s-au desfăşurat după acelaşi tipar : „EDIŢIE SPECIALĂ – Pregătiţi de alegeri” sau „EDIŢIE SPECIALĂ – Cele două Românii”. Analizând conţinutul emisiunii „EDIŢIE SPECIALĂ", difuzată în perioada 18 - 24 iulie 2011, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat legislaţia audiovizuală atât în materie de campanie electorală, cât şi de publicitate politică. Astfel, membrii Consiliului au constatat că ediţiile respectivei emisiuni au constituit în fapt publicitate politică, publicitate pe care legislaţia audiovioziuală o permite doar în perioada de campanie electorală.

Conform prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor campaniei electorale. Sub acest aspect, membrii Consilului au constatat că emisiunea în care a fost prezentat candidatul USL a fost difuzată înainte de începerea campaniei electorale, fiind înfrânte astfel dispoziţiile invocate.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că aceste ediţii au conţinut materiale cu caracter electoral, prin promovarea d-lui Florin Tătaru - candidatul USL pentru alegerile parţiale parlamentare din Colegiul nr. 2, judeţul Maramureş, materiale audiovizuale care au fost difuzate în afara campaniei electorale.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 şi 11 din Decizia nr. 210/2010, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe cu 15 zile înainte de ziua votării, iar înainte de începerea campaniei electorale radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală sau orice alte materiale audiovizuale cu caracter electoral.

Or, radiodifuzorul a transmis aceste materiale de promovare a candidatului USL în perioada 18-24 iulie 2011, în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile parţiale parlamentare urma să înceapă la 6 august, deci ulterior faţă de momentul difuzării acestora. Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MARAMUREŞ TV cu somaţie publică, întrucât în perioada 18-24 iulie 2011 a difuzat emisiuni cu caracter electoral în favoarea candidatului USL la alegerile parţiale parlamentare din Colegiul uninominal nr. 2, judeţul Maramureş, înainte de începerea efectivă a campaniei electorale.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de promovare electorală în afara campaniei electorale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.