Decizia nr. 481 din 17.09.2013

23.09.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. MC SAT S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 414/25.07.2013

 Către S.C. MC SAT S.R.L. Mănăstirea Caşin, comuna Mănăstirea Caşin, jud. Bacău, CUI 14055464

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 septembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestația înregistrată la C.N.A. sub nr. 8795/13.08.2013, prin care S.C. MC SAT S.R.L. a solicitat înlocuirea sancținunii amenzii aplicată prin Decizia nr. 414/25.07.2013 cu somație publică.

 Argumentația petentei în susținerea contestației constă în invocarea faptului că nu a fost sancționată de CNA din anul 2006, că sancțiunea este, în opinia acesteia, „mult prea severă raportat la situația financiară a societății”, precum și faptul că alte societăți ar fi primit aceeași sancțiune, pentru fapte considerate de aceasta mai grave. Analizând argumentele invocate de contestatoare, s-a constatat că susținerea acesteia cu privire la faptul că nu ar mai fi fost sancționată de CNA din anul 2006 este neadevărată, aceasta fiind sancționată prin Decizia CNA nr. 829/2007. Oricum, această susținere nu este motiv de netemeinicie al deciziei de sancționare, criteriile de individualizare a sancțiunii fiind cele precizate în decizia contestată.

 În ce privește argumentul invocat de contestatoare, respectiv situația financiară a acesteia, nu constituie un motiv de netemeinicie a deciziei contestate, sancțiunea fiind aplicată pentru fapta reținută în sarcina acesteia.

 Referitor la argumentația contestatoarei, invocată în susținerea contestației, respectiv raportarea acesteia la o a altă cauză în care s-ar fi aplicat aceeași sancțiune, cu toate că, în opinia acesteia, în acea situație, fapta ar fi fost mai gravă, aceasta nu reprezintă decât o recunoaștere de către contestatoare a faptei reținute în sarcina sa prin decizia de sancționare. Mai mult, aceasta admite că pentru încălcarea acelorași dispoziții legale s-a dispus aceeași sancțiune, respectiv amendă de 10.000 lei.

 Faţă de aceste argumente, care nu aduc nicio critică temeinicei sau nelegalității deciziei contestate, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia formulată de S.C. MC SAT S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 414/25.07.2013, ca neîntemeiată.