Decizia nr. 479 din 17.09.2013

19.09.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TONIGHT S.R.L.
 Cu sediul în Bistrița, Str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Bistrița Năsăud

 pentru postul de radio RADIO SOMEȘ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 septembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 6838/14.06.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare cu privire la conţinutul unei știri difuzate de postul de radio RADIO SOMEȘ, în ziua de 7 iunie 2013. Postul de radio RADIO SOMEȘ aparţine S.C. TONIGHT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R312/19.11.1998, decizia de autorizare nr. 334.2/20.09.2005). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Potrivit prevederilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. Conform raportului de monitorizare, în ziua de 7 iunie 2013, în cadrul edițiilor de știri de la orele 08.00 și 11.00, postul RADIO SOMEȘ a difuzat o știre, legată de activitatea Consiliului Județean Bistrița Năsăud, cu următorul conținut : „Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud cu Emil Radu Moldovan în frunte a semnat până acum nici mai mult nici mai puţin de 28 de contracte atribuite direct, conform publicaţiei Gazeta de Bistriţa, printre şefii companiilor care sunt beneficiarii acestor proceduri se numără inculpaţi în dosare de corupţie, acuzaţi de trafic de influenţă, colegi de partid dar şi oameni cu afinităţi social democrate şi cei care l-au ajutat în campania electorală”. Analizând conţinutul acestei știri, membrii Consiliului au apreciat că sesizarea cu privire la acesta este întemeiată, întrucât unele afirmaţii, de natură acuzatoare, ce se regăsesc în cuprinsul acesteia, pot afecta imaginea persoanei, în condiţiile în care știrea nu cuprinde şi un punct de vedere al acesteia cu privire la faptele imputate. Având în vedere contextul dat, Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan local, economic şi social, poate fi făcută cu respectarea drepturilor celorlalţi, iar nu cu încălcarea lor. Astfel, Consiliul a apreciat că pentru respectarea dreptului la imagine al persoanei, radiodifuzorul trebuia să asigure respectarea principiului audiatur et altera pars, respectiv să solicite şi să prezinte şi un punct de vedere al reprezentanţilor Consiliului Județean Bistrița Năsăud și a domnului Emil Radu Moldovan, cu privire la faptele imputate, iar în situaţia în care aceştia refuzau exprimarea unui punct de vedere, acest lucru să fie adus la cunoştinţa publicului. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat că difuzarea știrii a fost făcută cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia audiovizuală la difuzarea unui program audiovizual. Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TONIGHT S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. R312/19.11.1998 şi al deciziei de autorizare nr. 334.2/20.09.2005 pentru postul de radio RADIO SOMEȘ, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio RADIO SOMEȘ cu somaţie publică, întrucât știrea difuzată în data de 7 iunie 2013, referitoare la activitatea Consiliului Județean Bistrița Năsăud, prin care au fost formulate acuzații privind fapte sau comportamente ilegale ale reprezentanţilor acestei instituții, nu a cuprins şi un punct de vedere al acestora, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 40 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate