Decizia nr. 477 din 23.04.2009

23.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj, difuzate de către postul de televiziune PRO TV, în perioada 19 – 31 martie 2009.

Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 21 alin. (1) coroborate cu art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1), producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), c), e), j) şi k) ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; - lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ; - lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ; - lit. k) : calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj : (Tabel)

PDF - 59.5 ko
Tabel
Decizia C.N.A. nr. 477 din 23.04.2009

Membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă, vulgaritate, scene de nuditate, scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate etc.), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, postul de televiziune PRO TV a încadrat filmele „Joc sângeros”, „Soldatul”, „Fără scăpare”, difuzate în perioada 19 - 31 martie 2009, în intervalul orar 20.00-22.00, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12”). Ori, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene de violenţă şi de sexualitate, limbaj obscen şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, aceste filme ar fi trebuit difuzate în intervalul orar 22.00-06.00, şi încadrate cu semnul de avertizare „15”.

De asemenea, analizând raportul de monitorizare întocmit în urma reclamaţiei nr. 3065/02.03.2009, membrii Consiliului au constatat că postul PRO TV a încadrat filmul „Crank : Răzbunare şi adrenalină”, difuzat în data de 1martie 2009, cu începere de la ora 20.30, ca fiind o producţie audiovizuală interzisă copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12”). Ori, dat fiind faptul că acesta a conţinut scene de violenţă şi de sexualitate, limbaj obscen, acest film ar fi trebuit difuzat în intervalul orar 22.00-06.00, şi încadrat cu semnul de avertizare „15”.

Membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul nu a ţinut cont nici de clasificările altor state, prezentate de site-urile de profil, privind poducţia respectivă.

Conform site-ului www.imdb.com, acest film are următoarea încadrare : CRANK 2006) : UK:18 ; Australia:MA ; Ireland:18 ; Germany:18 ; Canada:18A ; Romania:I.M.-18 ; New Zealand:R18 ; Portugal:M/16 ; Argentina:16 ; France :-12 ; Netherlands:16 ; Italy:VM14 ; South Korea:18 ; Finland:K-18 (self applied) ; Brazil:16 ; Hungary:18 ; USA:R (certificate #42799), Rated R for strong violence, pervasive language, sexuality, nudity and drug use.

Potrivit site-ului www.allmovie.com, acest film este prezentat ca Action Thriller ; Flags : Profanity, Violence, Drug Content, Nudity, Sexual Situations.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2), şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, postul de televiziune PRO TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV cu somaţie publică, întrucât mai multe filme de lung metraj, transmise în perioada 19-31 martie 2009, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.