Decizia nr. 476 din 23.04.2009

23.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea “Teleconcurs” difuzată în zilele de 11 şi 12 aprilie 2009 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare a emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 99 alin.(1) şi (1^2) şi ale art. 100^1 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 99 - alin.(1) Jocurile şi concursurile trebuie să respecte regulile informării corecte, iar regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod corespunzător.
  • alin.(1^2) La începutul emisiunii de jocuri şi concursuri, precum şi pe parcursul desfăşurării acesteia publicul va fi informat, vizual şi auditiv, despre condiţiile de tarifare şi despre faptul că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces la concurs este aleatorie.
  • art. 100^1 alin.(3) - Participarea minorilor la emisiunile de jocuri şi concursuri interactive precizate la alin. (1) şi (2) este interzisă ; interdicţia de participare sau de vizionare fără acordul părinţilor va fi menţionată explicit pe ecran pe toată durata desfăşurării acestora.

În fapt, în zilele de 11 şi 12.04.2009, în intervalul orar 9.33-10.29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Teleconcurs”. Genul programului „Concurs".

Membrii Consiliului au constatat că cele două ediţii ale emisiunii „Teleconcurs" au fost transmise cu încălcarea prevederilor invocate anterior.

Consiliul a apreciat că publicul nu a fost informat corect, întrucât afirmaţia „Sunaţi şi câştigaţi" cu care începe derularea regulamentului jocului, este de natură a induce în eroare publicul, care poate crede că participarea în emisiune este garantată oricui, fiind, în fapt, un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie.

Or, potrivit normelor în vigoare, radiodifuzorul trebuie să anunţe clar că este vorba de un joc de noroc în care modalitatea de acces este una aleatorie.

De asemenea, în niciuna din cele două ediţii ale emisiunii-concurs, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 99 alin.(1^2) din Codul audiovizualului, potrivit căreia pe parcursul desfăşurării emisiunii publicul va fi informat vizual şi auditiv, despre condiţiile de tarifare şi despre faptul că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie.

Deşi avertizarea : „Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează" a fost afişată permanent pe ecran, această avertizare nu a fost făcută şi sub formă orală de către prezentatoare la începutul emisiunii şi nici nu a fost repetată sonor pe parcursul desfăşurării emisiunii, astfel cum impune art. 99^2 din Codul audiovizualului.

În privinţa regulilor care, conform prevederilor art. 99 alin. (1) din Codul audiovizualului, trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, Consiliul a constatat că această obligaţie a fost încălcată de postul OTV, deoarece prezentatoarea a anunţat că emisiunea este la final, în fapt aceasta continuând : „(Selecţie p2-24.47) : Două minute, două minute dragii mei, ultimele minute, ultimele două minute din această emisiune”, în realitate, emisiunea din ziua de 11 aprilie 2009 s-a terminat după 5 min şi 5 sec., iar pentru cea din 12 aprilie 2009 emisiunea s-a terminat după 6 min şi 56 sec.

Oferirea de informaţii inexacte de către prezentatoare, cu privire la faptul că emisiunea ar fi la final, când, în realitate, aceasta a continuat, preţ de câteva minute după anunţul prezentatoarei a fost de natură să influenţeze telespectatorii care vizionau emisiunea, aceştia fiind îndreptăţiţi să creadă că li se oferea o informaţie corectă.

În aceste condiţii, membrii Consiliului consideră că publicul care a participat şi a vizionat aceste emisiuni a fost indus în eroare, prejudiciindu-se dreptul acestuia la informare corectă în privinţa regulilor şi condiţiilor de desfăşurare a concursului.

Având în vedere cele prezentate, Consiliul consideră că această dispoziţie legală trebuie respectată în litera şi în spiritul ei, în scopul informării corecte a publicului telespectator.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 100^1 alin. (3) din Codul audiovizualului, întrucât emisiunea „Teleconcurs" a fost difuzată fără a se menţiona explicit pe ecran interdicţia de vizionare a acesteia de către minori fără acordul părinţilor “AP”, obligaţie prevăzută de legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, interdicţia de vizionare fără acordul părinţilor a emisiunilor de jocuri şi concursuri interactive, astfel cum sunt definite la alin. (1) şi (2) ale aceluiaşi articol va fi menţionată explicit pe ecran pe toată durata desfăşurării acestora.

Ţinând seama de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că postul OTV a difuzat ediţiile emisiunii „Teleconcurs", din 11 şi 12 aprilie 2009, cu încălcarea normelor legale ce privesc obligaţia radiodifuzorilor de a prezenta în mod corect informaţiile transmise publicului telespectator.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. art. 99 alin. (1) şi alin. (1^2), art. 100^1 alin. (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a postului OTV cu suma de 2.500 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 99 alin.(1) şi (1^2) şi ale art. 100^1 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin.(2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., având licenţa audiovizuală S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 99 alin.(1) şi (1^2) şi ale art. 100^1 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
BUCUREŞTI, B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1,

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 476/23.04.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, la difuzarea emisiunilor „Teleconcurs", din 11 şi 12 aprilie 2009, radiodifuzorul nu a adus la cunoştinţa publicului, în mod explicit, pe ecran, pe toată durata desfăşurării concursului, interdicţia de participare a minorilor sau de vizionare a unor asemenea emisiuni-concurs fără acordul părinţilor.

De asemenea, postul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Codul audiovizualului, de a aduce la cunoştinţa publicului, sonor şi vizual, la începutul emisiunii de jocuri şi concursuri, precum şi pe parcursul desfăşurării acesteia, că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.