Decizia nr. 475 din 23.04.2009

23.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. ANTENA 1 S.A.,
pentru postul de televiziune ANTENA 1

S.C. TV ANTENA 1 S.A. C.U.I. RO1599030
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 5774/15.04.2009 şi nr. 5810/15.04.2009, cu privire la emisiunea „Premii Fantastice", ediţiile din 15 şi 16 aprilie 2009, difuzate de postul Antena 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025-1/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat prevederile art. 99 alin. (1) şi alin. 1^2, art. 100^1 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„Art. 99 alin. (1) - Jocurile şi concursurile trebuie să respecte regulile informării corecte, iar regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod corespunzător.

alin. 1^2 - La începutul emisiunii de jocuri şi concursuri, precum şi pe parcursul desfăşurării acesteia, publicul va fi informat vizual şi auditiv, despre condiţiile de tarifare şi despre faptul că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie.

Art. 100^1 alin. (3) - Participarea minorilor la emisiunile de jocuri şi concursuri interactive precizate la alin. (1) şi (2) este interzisă ; interdicţia de participare sau de vizionare fără acordul părinţilor va fi menţionată explicit pe ecran pe toată durata desfăşurării acestora.« În fapt, în zilele de 15 şi 16 aprilie 2009, în intervalele orare 11.05-11.56, respectiv 11.01-11.52, postul Antena 1 a difuzat emisiunea „Premii fantastice », având menţiunea „Direct« . Genul programului „Conucurs ». Emisiunea-concurs din data de 15.04.2009 a fost prezentată de Graţiela Albu, iar cea din 16.04.2009 a fost prezentată de Raluca Petcu.

Membrii Consiliului au constatat că cele două ediţii ale emisiunii „Premii fantastice" au fost transmise cu încălcarea prevederilor invocate anterior.

Consiliul a apreciat că publicul nu a fost informat corect, întrucât afirmaţia „Sunaţi şi câştigaţi" cu care începe derularea regulamentului jocului, este de natură a induce în eroare publicul, care poate crede că participarea în emisiune este garantată oricui, fiind, în fapt, un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie.

Or, potrivit normelor în vigoare, radiodifuzorul trebuie să anunţe clar că este vorba de un joc de noroc în care modalitatea de acces este una aleatorie.

De asemenea, în niciuna din cele două ediţii ale emisiunii-concurs, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 99 ^2 din Codul audiovizualului, potrivit căreia pe parcursul desfăşurării emisiunii publicul va fi informat vizual şi auditiv, despre condiţiile de tarifare şi despre faptul că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie.

Deşi avertizarea : ,,Simpla apelare neurmată de convorbire se taxează" a fost afişată permanent pe ecran şi a fost făcută şi sub formă orală de către prezentatoare la începutul emisiunii, radiodifuzorul nu a repetat această avertizare sonor pe parcursul desfăşurării emisiunii, astfel cum impune art. 99^2 din Codul audiovizualului.

În privinţa regulilor care, conform prevederilor art. 99 alin. (1) din Codul audiovizualului, trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, Consiliul a constatat că această obligaţie a fost încălcată de postul ANTENA 1, deoarece, în ediţia din 16.04.2009, prezentatoarea a anunţat, în repetate rânduri, că emisiunea este la final, în fapt aceasta continuând :

„(reper 38.09 selecţie) Raluca Petcu (cu aproximativ 14 minute înainte de sfârşitul emisiunii) : Vă atrag atenţia asupra unui singur lucru : suntem la finalul emisiunii, să ştiţi. Ne apropiem de final. Deci, dacă aveţi un răspuns, vreau să mi-l spuneţi.
(reper 47.40 selecţie) Raluca Petcu : Mare atenţie, aveţi parte de toată libertatea, nu sunteţi presaţi, dar asta, de fapt, nu mai depinde de mine. Pentru că trebuie, va veni momentul în care va trebui să-mi iau “La revedere !” şi va veni curând.
Cu aproximativ 4 minute înainte de încheierea emisiunii, prezentatoarea a anunţat (reper 48.27 selecţie) : Este chiar sfârşitul emisiunii, să ştiţi. şi (reper 49.17 selecţie) a invitat telespectatorii să fie atenţi la numărătoarea inversă.

Oferirea de informaţii inexacte de către prezentatoare, cu privire la faptul că emisiunea ar fi la final, când, în realitate, aceasta a continuat, preţ de câteva minute (respectiv 14 şi 4 minute) după anunţul prezentatoarei a fost de natură să influenţeze telespectatorii care vizionau emisiunea, aceştia fiind îndreptăţiţi să creadă că li se oferea o informaţie corectă.

În aceste condiţii, membrii Consiliului consideră că publicul care a participat şi a vizionat aceste concursuri a fost indus în eroare, prejudiciindu-se dreptul acestuia la informare corectă în privinţa regulilor şi condiţiilor de desfăşurare a concursului.

Având în vedere cele prezentate, Consiliul consideră că această dispoziţie legală trebuie respectată în litera şi în spiritul ei, în scopul informării corecte a publicului telespectator.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 100^1 alin. (3) din Codul audiovizualului, întrucât la concursul transmis în cadrul emisiunii „Premii fantastice", din data de 15.04.2009, au participat minori, fapt interzis de legislaţia audiovizuală.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

(reper 24:09 selecţie) Valoarea premiilor în obiecte a crescut la 900 RON. Pe ecran a fost titrat : Câştigaţi obiecte în valoare de 900 RON. La (repere 24:30 şi 24:43 selecţie) au intrat în legătură directă copii, în mod tardiv prezentatoarea făcând precizările : Copiii nu au voie să participe ! ; Copiii nu au voie să participe în concurs !
(reper 24:47 selecţie) Graţiela Albu : Răspunsul, vă rog ! Haideţi ! Următorul telespectator (…).

Membrii Consiliului apreciază că acest fapt a fost posibil, deoarece radiodifuzorul nu a informat telespectatorii, astfel cum avea obligaţia, în privinţa interdicţiei de participare a minorilor la asemenea emisiuni-concurs ori de vizionare a acestora, fără acordul părinţilor.

Potrivit dispoziţiilor invocate, participarea minorilor la emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, astfel cum sunt definite la alin. (1) şi (2) ale aceluiaşi articol, este interzisă ; interdicţia de participare sau de vizionare fără acordul părinţilor va fi menţionată explicit pe ecran pe toată durata desfăşurării acestora.

Ţinând seama de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că postul Antena 1 a difuzat ediţiile emisiunii „Premii fantastice", din 15 şi 16 aprilie 2009, cu încălcarea normelor legale ce privesc obligaţia radiodifuzorilor de a prezenta în mod corect informaţiile transmise publicului telespectator.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. art. 99 alin. (1) şi alin. 1^2, art. 100^1 alin. (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.1/25.01.1993, deciziei de autorizare nr. 025-1/14.06.1994 pentru postul de televiziune Antena 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 99 alin. (1) şi alin. 1^2, art. 100^1 alin. (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A. C.U.I. RO1599030
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 475/23.04.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, la difuzarea emisiunilor-concurs „Premii fantastice", din 15 şi 16 aprilie 2009, radiodifuzorul nu a adus la cunoştinţa publicului, în mod explicit, pe ecran, pe toată durata desfăşurării concursului, interdicţia de participare a minorilor sau de vizionare a unor asemenea emisiuni-concurs fără acordul părinţilor.

De asemenea, postul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Codul audiovizualului, de a aduce la cunoştinţa publicului, sonor şi vizual, la începutul emisiunii de jocuri şi concursuri, precum şi pe parcursul desfăşurării acesteia, că participă la un joc de noroc în care modalitatea de acces este aleatorie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.