Decizia nr. 473 din 27.04.2010

27.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TVM MEDIA GRUP S.R.L.
cu sediul în PIATRA NEAMŢ, Bd. Republicii nr. 42, vila nr. 4, jud. Neamţ,

pentru postul TVM
Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 26, jud. Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea normelor privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe, de către postul de televiziune TELE’ M, devenit TVM prin cedarea licenţei audiovizuale.

Postul de televiziune TVM aparţine radiodifuzorului S.C. TVM MEDIA GRUP S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 077.2/03.11.1994, decizia de autorizare nr. 161.0/21.03.1996 şi reautorizare nr. 161.3/23.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 27 alin. (1) şi art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (1), publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.

Conform prevederilor art. 29 alin. (1) din aceeaşi lege, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :

- lit. a) : să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, în data de 25.03.2010, în intervalul orar 16.15-17.00, postul TELE’ M a difuzat, în direct, emisiunea „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, moderată de Talida Cozma, invitaţi fiind domnii Romică Ţociu şi Cornel Palade.

Domnii Romică Ţociu şi Cornel Palade sunt prezentatorii emisiunii „Super Bingo Metropolis”, în cadrul căreia se desfăşoară un joc, cu aceeaşi denumire, cu premii în bani, emisiunea fiind difuzată pe postul Antena 1.

În cadrul emisiunii „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, au fost invitaţi, domnii Romică Ţociu şi Cornel Palade care au vorbit despre faptul că se află în judeţul Neamţ, organizând o caravană de promovare a jocului „Super Bingo Metropolis”.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Romică Ţociu : De aia îi mulţumesc că a fost foarte drăguţ şi ....
Cornel Palade [am venit] cu SuperBingo Metropolis, am venit să promovăm acest joc extraordinar, care se vinde foarte bine, şi....
Romică Ţociu : Să facem cunoştinţă cu câştigătorii noştri din Neamţ. Ne-am întâlnit cu doi care au câştigat un miliard două sute şi unul un miliard o sută. [....] şi noi pentru asta suntem aici ca lumea să câştige câte un miliard. Şi totul e posibil, nu e de vină într-o chestie aşa frumoasă decât un carton care îl cumperi, şi vorba lui Cornel foarte bine gândită strategia de piaţă a jocului. Cartonul costă foarte puţin, şi omul speră până duminică că poate câştiga.

În acest context, invitaţii emisiunii au descris în ce constă acest joc, modalitatea de participare, variantele câştigătoare ale biletului bingo, precum şi sumele mari de bani ce pot fi obţinute de către participanţi.

De asemenea, pe parcursul emisiunii, invitaţii au vorbit şi despre posibilitatea achiziţionării de bilete bingo on-line, indicând, în acest sens, adresa de site respectivă.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, ediţia din data de 25 martie 2010 a depăşit obiectul emisiunii, care potrivit radiodifuzorului era calificată ca fiind o emisiune de dezbateri, constituind, în fapt, publicitate la jocul de noroc Super Bingo Metropolis, joc ce se desfăşoară şi se transmite într-o emisiune cu aceeaşi denumire, pe postul Antena 1.

Având în vedere modalitatea în care s-a desfăşurat emisiunea, în care au fost oferite detalii cu privire la condiţiile de participare la joc şi premiile oferite potenţialilor câştigători, emisiunea a dobândit caracter publicitar, fără a fi încadrată ca atare de radiodifuzor, fapt ce contravine prevederilor din domeniul audiovizualului.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat cadrul general de difuzare a publicităţii, respectiv prevederile art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora publicitatea trebuie difuzată grupat, să fie uşor de identificat, prin marcaje corespunzătoare, şi separată de alte părţi ale serviciului de programe, prin semnale optice şi acustice.

Mai mult decât atât, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte constă în obligaţia ca orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca atare, legiuitorul intezicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.

Or, în emisiunea „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, din 25 martie 2010, prin oferirea unor informaţii detaliate a fost promovat un joc de noroc, fapt de natură a atribui acestei emisiuni un caracter publicitar, cu conţinut comercial mascat.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat o comunicare audiovizuală comercială cu conţinut mascat, fapt ce contravine prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, difuzată, în direct, în data de 25 martie 2010 a fost transmisă cu încălcarea prevederilor legale privind regimul difuzării publicităţii în domeniul audiovizualului.

Având în vedere că în sedinţa publică din data de 25 martie 2010 a fost aprobată cedarea licenţei audiovizuale nr. TV 077.2/03.11.1994 de la S.C. TELE M INVEST S.R.L. (care a difuzat emisiunea în discuţie) către S.C. TVM MEDIA GRUP S.R.L., urmează a fi avute în vedere dispoziţiile art. 56 din Legea audiovizualului, potrivit cărora licenţa audiovizuală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor.

Aşadar, în calitate de succesor în drepturile şi obligaţiile fostului radiodifuzor, sancţiunea somaţiei va fi aplicată S.C. TVM MEDIA GRUP S.R.L. ca titular al licenţei audiovizuale preluate.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TVM MEDIA GRUP S.R.L. pentru postul TV M şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVM cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Cotidian - Caravana vedetelor la Piatra Neamţ”, din 25 martie 2010, au fost prezentate informaţii detaliate despre un joc de noroc, fapt de natură a atribui acestei emisiuni un caracter publicitar cu conţinut comercial mascat.

Acest fapt contravine legislaţiei audiovizuale, care prevede că publicitatea trebuie să fie uşor de identificat şi separată, prin mijloace optice şi acustice, de conţinutul editorial, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.