Decizia nr. 471 din 27.04.2010

27.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L.,
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5, jud. Suceava

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. N. Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor înregistrate la CNA sub nr. 3992/22.03.2010 şi C 237/16.04.2010, cu privire la modul în care a fost prezentată ştirea “Fiul unui poliţist din Bacău s-a sinucis”, în cadrul unei emisiuni informative ce s-a difuzat în data de 8 decembrie 2009, de postul 1 TV BACĂU.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (1) şi (2) şi ale art. 43 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 din Codul audiovizualului :

- alin. (1) : „Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie.”

- alin. (2) : “Avertizarea verbală a publicului, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie ; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetată a scenelor de violenţă” ;

Conform art. 43 alin. (1) lit. b) din actul normativ invocat, radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei.

În fapt, în cadrul emisiunii informative din data de 8 decembrie 2010, postul de televiziune 1 TV BACĂU a difuzat o ştire intitulată “Fiul unui poliţist din Bacău s-a sinucis”. Materialul a fost ilustrat cu imagini reprezentând un tânăr spânzurat ce atârna în ştreang. Nu a fost făcută avertizarea cu privire la imaginile ce urmau să se difuzeze.

Ştirea a conţinut imagini cu persoana decedată (inclusiv imagini cu ştreangul de gât), imagini insuficient blurate (se putea distinge chipul decedatului). Au fost redate imagini cu numele elevului care s-a sinucis (RUSU ANDREI COSMIN), imagini însoţite de notele din catalog, precum şi de înscrisul “Preaviz de exmatriculare”. Totodată, au fost furnizate informaţii cu privire la liceul şi clasa în care persoana decedată a învăţat (Liceul cu Program Sportiv Bacău, clasa a XII-a B).

Vizionând înregistrarea ştirii respective, membrii Consiliului au constatat că prezentarea imaginilor cu cadavrul tânărului spânzurat ce atârna în ştreang, nu a fost însoţită de avertizarea verbală prealabilă care să atenţioneze publicul cu privire la un posibil impact emoţional negativ.

Membrii Consiliului au apreciat că prezentarea imaginilor persoanei decedate, care s-a sinucis prin spânzurare, a fost de natură să afecteze publicul telespectator, în special pe cel minor, imaginile având un puternic impact negativ, traumatizant psihic pentru copii.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Codul audiovizualului, programele de ştiri se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie, iar avertizarea verbală cu privire la difuzarea unor imagini cu un posibil impact emoţional negativ, este obligatorie.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că imaginile prezentate de radiodifuzor au fost difuzate fără acordul familiei victimei, fapt ce contravine prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. Conform acestor dispoziţii, radiodifuzorii nu pot difuza imagini ale persoanei decedate, fără acordul familiei.

Consiliul a apreciat că, prezentarea imaginii persoanei decedate pe postul de televiziune 1 TV BACĂU, fără acordul familiei, a fost de natură să-i afecteze emoţional, ţinând cont de faptul că în acele momente treceau printr-o grea suferinţă.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L., pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune 1 TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii informative din data 8 decembrie 2009, a difuzat o ştire ilustrată cu imagini insuficient blurate ale unui tânăr care s-a sinucis, fapt ce a fost de natură să afecteze publicul telespectator, în special pe cel minor, imaginile având un puternic impact emoţional negativ, traumatizant psihic pentru copii.

De asemenea, imaginile prezentate în cadrul ştirii au fost difuzate fără acordul familiei victimei, fapt ce contravine dispoziţiilor Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.