Decizia nr. 470 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.
cu sediul în Constanţa, B-dul Mamaia nr. 296, jud. Constanţa

pentru postul NEPTUN TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul NEPTUN TV.

Postul de televiziune NEPTUN TV aparţine radiodifuzorului S.C SOTI CABLE NEPTUN S.R.L (licenţa audiovizuală nr. S-TV176.3/01.03.2007 şi decizia de autorizare nr. 1330.0-3/02.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

De asemenea, potrivit art. 17 din Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori :

- alin. (1) : “Radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală” ;
- alin. (2) : “Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuie solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului, cu cel puţin 30 de zile înainte”.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul NEPTUN TV, în perioada 18.04-15.05 2011, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor educative, culturale şi religioase difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 11.11.2010.

Astfel, faţă de structura programelor aprobate de CNA la data de 11.11.2010, în care ponderea emisiunilor educative, culturale şi religioase reprezintă 20 %, radiodifuzorul a modificat această structură, în sensul că în perioada monitorizată 18.04-15.05 2011, a difuzat emisiuni educative, culturale şi religioase, în procent de 12,80 %, fără a avea acordul Consiliului cu privire la această modificare. Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L nu a solicitat Consiliului acordul cu privire la modificarea intervenită în ceea ce priveşte structura programelor educative, culturale şi religioase difuzate, potrivit obligaţiilor legale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 488/2010.

Conform prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea acestora.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. cu somaţie publică.

Totodată, în calitate de garant al interesului public, Consiliul vă reaminteşte importanţa respectării grilei aprobate în privinţa programelor educative, culturale şi religioase, în condiţiile în care televiziunea are, între alte misiuni, şi pe aceea de a educa publicul telespectator.

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. pentru postul de televiziune NEPTUN TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NEPTUN TV cu somaţie publică, întrucât nu difuzează programe educative, culturale şi religioase în procentul pe care s-a obligat să îl realizeze şi pentru care a obţinut acordul Consiliului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.