Decizia nr. 468 din 22.04.2010

22.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la episoadele serialului de comedie « Trăsniţii », difuzate în zilele de 21 şi 22 martie 2010, de la ora 22.15 şi reluate în zilele de 22 respectiv 23 martie 2010, de la ora 17.00, de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0-1/24.03.1995). În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor episoadelor enumerate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, reportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform prevederilor art. 16 din Codul audiovizualului :

alin (1) - Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

alin. (3) - Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului.« Postul PRIMA TV difuzează filmul serial „Trăsniţii », de luni pănă joi începând cu orele 22:15 şi în reluare de luni până joi de la ora 17:00.

În zilele de 22 şi 23 martie 2010, începând cu ora 17.00, postul PRIMA TV a difuzat, în reluare, două episoade ale filmului serial, în cadrul cărora a fost utilizat un limbaj vulgar, cu conotaţii sexuale„ într-un interval orar în care copiii au acces neîngrădit la programele audiovizuale, fapt de natură a afecta publicul minor.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

Ep. 732 (R)-Miss Moldova 22.03.2010-ora 17 : 21 :

(...)
Mama lui Gogoaşe : Stai bre fătălăule că nu-i ceea ce crezi tu ! Dar poate să fie. Vreţi ?
(...)
Mama lui Gogoaşe : Ba ai ! Şi îl loveşte cu pumnul în faţă pe Mârlanu.
(...)

Mama lui Gogoaşe : Deci, aşa, măgarule....Mi-ai atras căprioara asta frumuşică... ca să mi-o înghesui tu ca un porc mârşav ce eşti(....) Ce ? Adică voi doi vroiaţi să-mi poştiţi odorul ? Adică nu v-aţi fi satisfăcut visurile animalice pe cineva cu mai multă experienţă în ale poştei, adică eu...şi aţi ales un copil neprihănit.
(...)
Sofia : Mârlane te simţi bine ? De fapt n-ai cum. La cât te-a călărit tuşica.
Mârlanu : Hai lasă circul şi prefăcătoria. Am auzit tot. Dar tot, ştii ?
Sofia : Ce-ai auzit mă ?
Mârlanu : Dii, a, a, dii ( mimează ....)
Sofia : Da te-a călărit rău, nu glumă.
Mârlanu : Să vezi ce te călăresc eu pe tine. Ha, ha. Ce te călăresc. ... Şi te spun şi lu tanti-ta dacă nu stai. Ca să vezi tu care-i diferenţa între o pişpirică de toreador şi un armăsar macho ca mine. Hă,hă.( gesturi obscene) .”

Consiliul a constatat că difuzarea respectivei producţii audiovizuale în care a fost utilizat un limbaj vulgar, cu conotaţii sexuale, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de telespectatori, inclusiv a copiilor, contravine legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia copiilor.

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, sau prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii, în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

De asemenea, Codul audiovizualului prevede la art. 16 criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale. Aceste criterii au ca scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, astfel încât părinţii să aibă posibilitatea să poată interveni în cunoştinţă de cauză cu privire la accesul copilului în ceea ce priveşte vizionarea unui program.

Printre criteriile generale enumerate la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute şi cele referitoare la calitatea şi tipologia limbajului, la psihologia personajelor, precum şi la reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor. În funcţie de aceste criterii se face şi alegerea intervalului orar de transmitere a producţiilor audiovizuale, astfel încât difuzarea acestora să nu afecteze minorii.

Având în vedere calitatea şi tipologia limbajului folosit în episoadele filmului serial „Trăsniţii”, din 22 şi 23 martie 2010, precum şi reperele morale oferite publicului minor, prin utilizarea unui limbaj vulgar, cu conotaţii sexuale, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat normele audiovizuale privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

O emisiune cu un astfel de conţinut, transmisă la o oră accesibilă copiilor, fără restricţii, încalcă principiul interesului superior al acestuia, statuat de întreaga legislaţie privitoare la drepturile copilului, legislaţie în care normele din domeniul audiovizualului constituie o parte importantă.

În calitate de garant al interesului public, ţinând cont de nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor în cadrul programelor audiovizuale, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a acestora.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 90 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât, filmul serial „Trăsniţii”, în care au fost prezentate scene cu conotaţii sexuale şi a fost utilizat un limbaj vulgar, a fost difuzat la o oră accesibilă minorilor, fapt de natură să afecteze dezvoltarea morală a acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.