Decizia nr. 467 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SC Ideea Media & Publicitate SRL
cu sediul în Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 40, jud. Mureş

pentru postul de televiziune Târnava TV
Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 40, jud. Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 5828/04.05.2011 cu privire programele difuzate de postul Târnava TV din Sighişoara.

Postul de televiziune Târnava TV aparţine radiodifuzorului S.C. Ideea Media & Publicitate S.R.L. (Licenţa audiovizuală TV-C 033.1/04.08.2003, Decizia de autorizare : 531.0-1/18.09.2003)

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. Ideea Media & Publicitate S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării înregistrărilor serviciului de programe difuzat de postul Târnava TV în perioada 25 aprilie – 01 mai 2011, care a cuprins atât program TV cu imagini în mişcare cât şi program videotext, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a depăşit limita legală de 20%, respectiv, 12 minute.

Astfel, s-a constatat că durata unui grupaj de informaţii şi publicitate sub formă de videotext, care a fost reluat continuu, a fost cuprinsă între 51:20 şi 52:40 minute. Durata publicităţii difuzate în cadrul acestui grupaj a fost de 13:10 minute, din care 2:15 minute anunţuri de mică publicitate şi 10:55 minute publicitate.

Or, difuzarea de publicitate cu depăşirea celor 12 minute permise într-o oră poate conduce şi la nerespectarea grilei de programe aprobate, întrucât, conform legii, ponderea publicităţii difuzate în cadrul unui serviciu de programe nu poate depăşi 20% din structura programelor transmise de radiodifuzor.

Tabelul de mai jos prezintă durata publicitaţii difuzate de postul Târnava TV într-un interval de o oră, în perioada 26-29.04.2011, între orele 19-23.

PDF - 7.7 ko
Tabel

De asemenea, în urma monitorizării s-a mai constatat că, în cadrul programelor de ştiri, care au avut o durată mai mică de 30 minute, radiodifuzorul a inserat, între titlurile ediţiei şi ştirile propriu-zise, un grupaj de spoturi publicitare, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 28 alin. (4) din Legea audiovizualului.

Potrivit legii, difuzarea programelor de ştiri şi a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu excepţia serialelor, foiletoanelor şi a documentarelor, poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de spoturi de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute.

Faţă de acestea aspecte, analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. Ideea Media & Publicitate S.R.L. pentru postul de televiziune Târnava TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. Ideea Media & Publicitate S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune Târnava TV cu somaţie publică, întrucât în luna aprilie 2011, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 19.00 - 23.00 a depăşit cele 12 minute permise acesteia în cadrul unei ore, fapt ce contravine prevederilor art. 35 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.