Decizia nr. 466 din 28.06.2011

28.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. COZA MEDIA S.R.L.
cu sediul în Baia Sprie, str. Forestierului nr. 213, Jud. Maramureş C.U.I. 18293396

pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 7673/06.06.2011, cu privire la emisiunea „Necenzurat cu Roşiianu”, din data de 01 iunie 2011, difuzată de postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie.

Postul de televiziune MARAMUREŞ TV aparţine radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. (având licenţa audiovizuală nr. TV 380.2 din 22.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1200.0 din 04.01.2008, precum şi licenţa audiovizuală TV-C 321.1 din 16.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1401.0-1 din 19.01.2008).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului :

- art. 3 alin. (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului,
alin. (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt”.

În fapt, în ziua de 1 iunie 2011, începând cu ora 18.30, postul de televiziune MARAMUREŞ TV a difuzat, sub titlul „Jafuri şi ilegalităţi constatate la Groşi”, emisiunea „Necenzurat cu Roşiianu”, realizată de dl. Ioan Romeo Roşiianu, invitaţi fiind : Sorin Gaje – consilier local Groşi (PC), Gheorghe Cosmuţa – preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Transilvania, Ioan Bila – preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine din Groşi. Temele emisiunii a fost situaţia păşunii comunale din comuna Groşi şi presupusele ilegalităţi comise cu ocazia vînzării/concesionării unor porţiuni din aceasta.

Plecând de la una dintre temele emisiunii, şi anume presupusele ilegalităţi comise cu ocazia vînzării/concesionării unor parcele de teren, în cadrul emisiunii, a fost prezentată informaţia potrivit căreia dl. Doru Leşe Braşoan, deputat PDL, ar fi fost favorizat de primarul comunei Groşi, dl. Lupan Gheorgehe, la achiziţionarea a 2 hectare de teren din păşunea comunală.

În contextul acestor discuţii, la un moment dat, moderatorul emisiunii, dl. Ioan Romeo Roşiianu a abordat un alt subiect, în sensul că a adus acuzaţii grave de incompetenţă şi de malpraxis soţiei d-lui Doru Leşe Braşoan, doamnei dr. Mihaela Leşe (medic chirurg), acuzând-o că „taie mâini”, că i-au murit pacienţi, iar alţii ar fi rămas infirmi.

De asemenea, aceleaşi acuzaţii au fost aduse şi d-lui dr. Budulan Gheorghe, fără a fi prezentate dovezi în susţinerea acestora.

Redăm din raportul de monitorizare : „Ioan Romeo Roşiianu : (...) Vreau să vă spun că dna Leşe care vrea să-şi facă clinică la Groşi, cred că vrea să-şi facă o clinică pentru că vrea să mai taie nişte mâini. Uitaţi-vă câţi pacienţi au murit sub bisturiu în timpul operaţiilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare. Uitaţi-vă în ce context a rămas o fată fără un deget din cauza incompetenţei domniei sale. Sunt materiale distincte, dovedite. Asta este dna Mihaela Leşe care, până să ajungă soţul domniei sale deputat, era medic chirurg. (...) Cert este că, iată, caracatiţa Leşe a ajuns şi aici. A luat şi aici pentru zile negre, mai face o clinică. Eu degeaba scriu acolo şi demonstrez că-i mor pacienţii pe bandă dnei dr. Mihaela Leşe, că nu se prea pricepe, înţelegi ? Cu documente medicale de la Casa Judeţeană de Asigurări şi de la Ministerul Sănătăţii, nu inventează Roşiianu, sunt documente oficiale, rezultă – doar un singur om a reuşit să omoare mai mulţi oameni decât ea la Spitalul Judeţean în timpul operaţiilor – dl. dr. Budulan. În rest, nimeni. E pe locul 2, e pe podium. O felicităm şi pe această cale, motiv pentru care îi încurajez pe cei din Groşi să stea liniştiţi, că dacă vine dna Leşe acolo şi face clinică, vorba aceea, puteţi muri liniştiţi. Că de trăit liniştiţi şi bine, aţi trăit cu ăştia portocalii. Am închis paranteza, vă rog să continuaţi.”

Membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune MARAMUREŞ TV nu a prezentat în emisiunea monitorizată şi un punct de vedere al persoanelor la adresa cărora au fost formulate acuzaţiile, deşi, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) a art. 40 din Codul audiovizualului avea obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars.

Prevederea în Codul audiovizualului a obligaţiei radiodifuzorilor de a respecta principiul audiatur et altera pars a fost făcută de legiuitor în scopul protejării, pe de o parte, a interesului persoanei, dar, pe de altă parte, şi a interesului publicului, care are astfel posibilitatea de a obţine o informaţie corectă în legătură cu un anumit subiect.

Membrii Consiliului au apreciat că atitudinea manifestată de moderatorul emisiunii « Necenzurat cu Roşiianu », difuzată în 01.06.2011, a fost de natură să încalce prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars, dacă acuzaţiile sunt aduse de acesta. Numai o astfel de atitudine poate avea drept consecinţă o informare corectă a publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma o opinie corectă despre subiectul dezbătut.

O astfel de abordare contravine şi dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, care prevăd că, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe, se realizează şi se asigură informarea publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Or, postul de televiziune MARAMUREŞ TV nu a respectat aceste dispoziţii, fapt de natură să prejudicieze, pe de o parte, imaginea unor persoane, iar, pe de altă parte, interesul publicului telespectator care, pe baza informaţiilor primite prin diferite mijloace media, între care şi cele audiovizuale, îşi poate contura propriul punct de vedere cu privire la subiectele dezbătute.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 380.2 din 22.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1200.0 din 04.01.2008, precum şi licenţa audiovizuală TV-C 321.1 din 16.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1401.0-1 din 19.01.2008 pentru postul MARAMUREŞ TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.


Către,

S.C. COZA MEDIA S.R.L.
Baia Sprie, str. Forestierului nr. 213, Jud. Maramureş, C.U.I. 18293396

pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 466/28.06.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MARAMUREŞ TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „Necenzurat cu Roşiianu” transmise în ziua de 1 iunie 2011, au fost aduse acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane care nu au fost prezente în emisiune pentru a se putea apăra şi cărora nu li s-a solicitat punctul de vedere cu privire la acuzaţiile formulate, fapt de natură să prejudicieze imaginea acestora, precum şi dreptul publicului la o informare corectă, obiectivă.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.