Decizia nr. 466 din 14.04.2009

14.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea acordului Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru cedarea-preluarea unor licenţe audiovizuale

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie comunicarea înregistrată la CNA sub nr. 5320/08.04.2009, prin care Cârjă Ispas, Executor Judecătoresc, punea în vedere Consiliului că, în calitate de terţ poprit, este obligat să poprească licenţa audiovizuală nr. R 032.4/15.03.1993 şi să noteze interdicţia de înstrăinare a acesteia.

Analizând actele şi documentele anexate comunicării, în speţă, Sentinţa civilă nr. 2630/C pronunţată în şedinţa publică din 18.12.2007 de Secţia Comercială de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Decizia Comercială nr. 33/A pronunţată în şedinţa publică din 21 martie 2008 de Secţia Comercială a Curţii de Apel Alba Iulia, precum şi Decizia 2951 din 17 octombrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Comercială, Consiliul a constatat că, la solicitarea acordului cu privire la cedarea de către S.C. CARGO SPED SRL a licenţelor audiovizuale, radiodifuzorul nu comunicase Consiliului, conform prevederilor Legii audiovizualului şi ale Deciziei 403/2005, modificările intervenite în structura acţionariatului.

Conform actelor arătate mai sus, domnul Biriş Adrian, care figura în documentele depuse la CNA de radiodifuzor ca asociat al societăţii, nu mai deţine această calitate încă din anul 2006, când, prin Decizia 1393 din 6 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a încuviinţat retragerea acestuia, Consiliului nefiindu-i comunicată nicio modificare cu privire la asociaţii societăţii.

Întrucât în şedinţa publică din 24.02.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat solicitarea de cedare a licenţei audiovizuale nr. R 032.4/15.03.1993 şi a licenţei TV028.2/01.03.1993 de la S.C. CARGO SPED SRL, titularul acestora, către S.C. Tiffany & Cole SRL prezumând îndeplinite toate condiţiile de legalitate, iar ulterior a constatat că cedentul nu a dat dovadă de bună-credinţă şi nu a comunicat, aşa cum impune legea, modificările intervenite cu privire la asociaţii pe care radiodifuzorul îi avea la momentul solicitării acordului de cedare ;

Neavând date care să confirme că documentele din dosarul privind acordul cu privire la cedare, în speţă, hotărârea adunării generale, emană efectiv de la asociaţii societăţii şi reprezintă voinţa acestora, a considerat că acordul său privind cedarea celor două licenţe a fost viciat, motiv pentru care, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a decis revocarea acestui acord, cu consecinţa nemodificării titularului licenţei audiovizuale.