Decizia nr. 465 din 14.04.2009

14.04.2009


envoyer l'article par mail title=

de modificare a Deciziei nr. 401/31.03.2009 privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.

S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. C.U.I. 13810424
Str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter,
Piatra Neamţ Jud. Neamţ

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. EUROMEDIA TV S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 5250/07.04.2009, prin care se solicită reanalizarea Deciziei CNA nr. 401/31.03.2009 privind amendarea petentei cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru postul de televiziune UNU TV din Piatra Neamţ.

În urma analizării solicitării radiodifuzorului S.C. Euromedia TV SRL, ţinând cont de situaţia de fapt şi de drept care a stat la baza emiterii deciziei contestate, luând în considerare argumentele expuse în contestaţia formulată, membrii Consiliului au decis modificarea Deciziei nr. 401/31.03.2009, în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 Decizia nr. 401/31.03.2009 privind sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei a S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. se modifică în sensul că, pentru fapta reţinută prin decizie, sancţiunea amenzii se înlocuieşte cu sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu somaţie publică.