Decizia nr. 462 din 12.09.2013

18.09.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 C.U.I. 4747298

 pentru postul de televiziune PRIMA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 septembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 7993/2013, cu privire la emisiunea „Miss fata de la ţară”, difuzată în data de 15.07.2013, de postul PRIMA TV.

 Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.4/25.06.1993, decizia de reautorizare nr. 101.1/10.02.2011).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Potrivit art. 78 (3), la difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea « Reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.

 În fapt, postul de televiziune Prima TV a difuzat în data de 15.07.2013, în intervalul orar : 20.31-22.14, emisiunea Miss fata de la ţară, genul programului Reality Show, cu marcajul „AP”. Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea prezentată de Andreea Raicu a fost o redifuzare a primului sezon, difuzat iniţial în anul 2010. În urma monitorizării s-a constatat că, în niciun moment al emisiunii, postul de televiziune nu a specificat faptul că emisiunea este o redifuzare, o reluare.

 De asemenea, s-a constatat că nici cu privire la alte cinci ediţii ale emisiunii, difuzate în zilele de 10.06.2013 (intervalul orar : 20.27-22:00) ; 17.06.2013 (intervalul orar : 20:28-22:00) ; 24.06.2013 (intervalul orar : 20:31-22:06) ; 01.07.2013 (20:25-22:01) şi 08.07.2013 (intervalul orar : 20:28-22:06), nu s-a precizat în niciun moment că sunt redifuzări ori reluări.

 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunilor s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea informării corecte a publicului care prevăd că, exceptând operele cinematografice, la difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea « Reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 040.4/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.1/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.1/10.02.2011, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor referitoare la asigurarea informării corecte a publicului, întrucât redifuzarea în lunile iunie şi iulie 2013, a unor ediţii ale emisiunii „Miss fata de la ţară”, prezentate în anul 2010, nu a fost însoţită de menţiunea „reluare”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.