Decizia nr. 461 din 14.04.2009

14.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01,
corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI
C.U.I. 18684823

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor nr. 3628/11.03.2009, nr. 3800/13.03.2009 şi nr. 3793/13.03.2009, referitoare la nerespectarea duratei orare a publicităţii difuzate în cadrul serviciilor de programe, în zilele de 9, 11 şi 12 martie 2009, de către postul de televiziune KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării filmelor serial „Înainte de sfârşit”, difuzat în data de 09.03.2009 şi „Asi (Împotriva destinului), transmis în zilele de 11 şi 12 martie 2009, începând cu ora 20.20, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează : (vezi tabelul)

PDF - 48.3 ko
Tabel
Decizia nr. 461 din 14.04.2009

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că durata grupajelor publicitare difuzate în cadrul unor episoade ale filmelor serial menţionate mai sus, au depăşit proporţia maximă de 20% din timpul unei ore date, limita de 12 minute alocate/permise publicităţii într-un astfel de interval nefiind respectată.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150/30.05.2006 şi al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007, pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01,
corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI
C.U.I. 18684823

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 461/14.04.2009 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. Dogan Media Internaţional S.A., pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât durata grupajelor publicitare difuzate în cadrul unor episoade ale filmelor serial transmise în zilele de 9, 11 şi 12 martie a depăşit timpul permis publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor Legii audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.