Decizia nr. 461 din 12.09.2013

18.09.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 septembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrată sub nr. 7234/25.06.2013, cu privire la emisiunea „Matinalul de la Realitatea” difuzată de postul Realitatea TV în data de 24.06.2013.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 45 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate, “în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.”

În fapt, în data de 24.06.2013 postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, începând de la ora 09.00, emisiunea „Matinalul de la Realitatea”, emisiune de știri, prezentată de domnul Petre Cătălin Fumuru, la care a participat și doamna Bianca Oanea, editor Realitatea TV.

Titlurile emisiunii au fost : Şapte răniţi în stare gravă și 18 români morți în Muntenegru.

Subiectul dezbătut în cadrul emisiunii s-a referit la accidentul rutier din Muntenegru în care a fost implicat un autocar cu turiști români, la victimele care au rezultat în urma acestui accident și la starea în care se aflau acestea la momentul difuzării știrii.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :
Într-o succesiune de imagini și informații în legătură cu accidentul rutier din Muntenegru în care a fost implicat autocarul cu turiștii români, este prezentată o femeie aflată pe un pat de spital, imagine neblurată (i se vede doar capul înconjurat de microfoane), care răspunde incoerent unor întrebări ale reporterilor :
Femeia rănită : V-am spus...Enescu.
Unul din reporteri : Cum o cheamă ?
Femeia rănită : Da, Dorobăţ, aşa îl cheamă, e... Este...Enescu, da Enescu, nu mă pot concentra prea mult.

După acest scurt moment a urmat o dezbatere pe tema accidentului şi a reacţiei autorităţilor, având-o ca invitată pe Bianca Oanea, editor REALITATEA TV.

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că modul în care radiodifuzorul a prezentat pe postul de televiziune REALITATEA TV imagini cu una dintre victimele accidentului rutier din Muntenegru, s-a făcut cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum demnitatea și dreptul la imagine a persoanelor drepturi ocrotite de legislaţia audiovizuală.

Astfel, radiodifuzorul a prezentat imagini cu vicitima accidentului aflată pe un pat de spital, imaginile nefiind blurate. În încercarea de a răspunde întrebărilor reporterului radiodifuzorului, victima, aflată într-o vizibilă stare de suferință în urma accidentului suferit, se exprimă incoerent, afirmând că nu se poate concentra prea mult.

În legătură cu modul în care postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat imaginile cu victima accidentului rutier, imagini neblurate cu persoana respectivă aflată pe patul de spital, într-o vizibilă stare de suferință, răspunzând incoerent întrebărilor reporterului postului și precizând că nu se poate concentra prea mult din cauza traumei suferite, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat imaginea și demnitatea acestei persoane în suferință.

Norma legală, art. 45 alin. (2) din Codul audiovizualului, stabileşte în sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca, în cazul unor situaţii deosebite (unele dintre ele tragice, aşa cum a fost şi accidentul rutier din 24.06.2013), modul de redare a informaţiilor să reflecte realitatea situaţiei, ţinându-se, cont, însă, şi de drepturile persoanelor implicate, drepturi precum imaginea și demnitatea acestora.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea imaginilor cu victima accidentului rutier din Muntenegru s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora, în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.

Având în vedere cele reţinute mai sus, Consiliul a decis, cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (4) şi a condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Matinalul de la Realitatea” din 24 iunie 2013, au fost difuzate imagini cu o victimă a accidentului rutier din Muntenegru, aflată în spital, în stare critică, fără a respecta dreptul la intimitate al acesteia în momente dificile, încălcând astfel prevederile art. 45 din Codul audiovizualului care impun ca în cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU