Decizia nr. 460 din 14.04.2009

14.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1

pentru postul de televiziune REALITATEA TV din FOCŞANI
str. Mareşal Antonescu nr. 4

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii în emisiunea de ştiri transmisă în data de 23 martie 2009, de postul REALITATEA TV din FOCŞANI.

Postul de televiziune REALITATEA TV din FOCŞANI aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 139.6/16.01.1997, decizia de autorizare nr. 244.0/03.02.1998 şi reautorizare nr. 244.6/13.11.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 28 alin. (7) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, programele de ştiri şi reportajele de politică internă, documentarele, programele religioase şi programele pentru copii, a căror durată programată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate sau teleshopping ; dacă durata programată a acestora este de cel puţin 30 de minute, atunci se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile alin. (4)-(6).

În fapt, ediţia informativă difuzată în data de 23 martie 2009, începând cu ora 18.15, a avut o durată de 26 de minute. În cadrul acestei ediţii, postul REALITATEA TV din FOCŞANI a inserat un spot publicitar cu o durată de 60 de secunde. După difuzarea acestui spot a fost transmis genericul de sfârşit al ştirilor.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii în cadrul emisiunii informative transmisă în data de 23 martie 2009.

Astfel, postul REALITATEA TV din FOCŞANI a inserat un spot publicitar în cadrul emisiunii informative a cărei durată a fost de 26 de minute. Or, dispoziţiile din Legea audiovizualului instituie regula potrivit căreia, programele de ştiri a căror durată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV din FOCŞANI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul REALITATEA TV din FOCŞANI are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV din FOCŞANI cu somaţie publică, întrucât emisiunea informativă din 23 martie 2009, care a avut o durată de 26 de minute, a fost întreruptă de difuzarea unui spot publicitar, fapt ce contravine prevederilor Legii audiovizualului.

Potrivit acestor norme, programele de ştiri a căror durată programată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.