Decizia nr. 46 din 22.01.2013

22.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA & POLITICS CONSULTING S.R.L.
cu sediul în CLUJ NAPOCA, str. Memorandumului nr. 20, et. 1, ap. 13, jud. Cluj

pentru postul ORIZONT TV
Târgu Lăpuş, Piaţa Eroilor nr. 10, jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia nr. 17369/03.12.2012 referitoare la emisiunile difuzate în perioada 05 noiembrie – 8 decembrie 2012, de către postul ORIZONT TV.

Postul de televiziune ORIZONT TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA & POLITICS CONSULTING S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 625.1/21.02.2012 şi decizia de autorizare nr. 1821.0/10.04.2012).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, precum şi ale articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Conform prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Potrivit dispoziţiilor din Decizia nr. 738/2012 :

- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertate de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Membrii Consiliului au constatat că postul ORIZONT TV a difuzat în perioada 5-8 noiembrie 2012 emisiuni cu caracter electoral, fără a respecta regimul difuzării publicităţii politice reglementate de prevederile art. 139 din Codul audiovizualului, potrivit cărora este interzisă publicitatea politică cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

- Astfel, în emisiunea „Închisoarea Baia Sprie” din 5 noiembrie 2012, dl. Bogdan Eduard Aiacoboaie, candidat la funcţia de senator din partea Alianţei România Dreaptă, a vorbit despre încarcerarea de către autorităţile comuniste a bunicului său în lagărul de muncă din Baia Sprie, precum şi despre motivele care l-au determinat să candideze pentru această funcţie.
- În emisiunea “La Bucureşti, nimeni nu a auzit de Ţara Lăpuşului” difuzată în 6 noiembrie 2012, de la ora 20.30, a fost prezentat un reportaj filmat la Bucureşti în legătură cu lipsa promovării Ţării Lăpuşului. Astfel, în prima parte a emisiunii, după difuzarea unor scurte interviuri luate unor persoane aflate pe stradă, care au declarat că nu au auzit de Ţara Lăpuşului, a fost prezentat un interviu luat de un reporter d-lui Bogdan Eduard Aiacoboaie, candidat pentru funcţia de senator din partea Alianţei România Dreaptă, care şi-a exprimat opinia cu privire la modul în care această zonă ar putea fi promovată.

La finalul emisiunii au fost prezentate imagini de la lansarea oficială a candidaţilor ARD, care a avut loc la Opera Română din Bucureşti, după care a urmat un scurt interviu acordat unui reporter de către dl. Bogdan Eduard Aiacoboaie, în care acesta a lăudat atitudinea şi discursul unui candidat la un colegiu din Bucureşti din partea ARD, candidat ce se afla într-un scaun cu rotile.

- În cadrul emisiunii „Lansarea candidaţilor ARD”, difuzată în aceeaşi zi, 6 noiembrie 2012, de la ora 21.20, a fost prezentată, integral, lansarea candidaţilor ARD, emisiune ce a avut loc la Opera Română din Bucureşti. Emisiunea a cuprins un scurt spectacol şi prezentarea candidaţilor, unii dintre aceştia susţinând scurte discursuri. Printre cei care au susţinut discursuri s-au numărat şi Vasile Blaga, Mihai Răzvan Ungureanu, Aurelian Pavelescu, Gheorghe Flutur. Candidaţii au fost prezentaţi (inclusiv pe nişte ecrane gigant) ca echipe pentru fiecare judeţ.

- În emisiunea de dezbatere „Totul pentru Ţara Lăpuşului”, difuzată în direct, în data de 08 noiembrie 2012, invitatul Bogdan Eduard Aiacoboaie a vorbit despre motivele care l-au determinat să accepte candidatura şi proiectele pe care le are în vedere în cazul în care va ocupa funcţia de senator. Pe parcursul emisiunii, pe ecran au fost afişate mesajele „Nu sunt ca ei !” şi „Bogdan Eduard : De mâine voi începe să ţin zilnic un jurnal de campanie”.

Având în vedere conţinutul emisiunilor difuzate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 139 din Codul audiovizualului, care dispun că publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Astfel, Consiliul a apreciat că emisiunile difuzate în perioada 5-8 noiembrie 2012 au conţinut materiale ce au vizat lansarea candidaţilor Alianţei România Dreaptă pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, în mod deosebit, promovarea d-lui Bogdan Eduard Aiacoboaie, candidat pentru funcţia de senator din partea aceleiaşi Alianţe, în condiţiile în care, în perioada difuzării acestor emisiuni, nu era în desfăşurare campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 738/2102 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electoale şi a organizaţiilor legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi care înaintează propuneri de candidatură, denumiţi în continuare competitori electorali, începe în ziua de 9 noiembrie 2012, ora 0.00 şi se încheie în ziua de 8 decembrie 2012, ora 7.00. Raportat la dispoziţiile invocate, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat normele din legislaţia audiovizuală care prevăd că astfel de materiale audiovizuale în care au fost promovate o alianţă politică şi un candidat al acesteia, pot fi difuzate numai în perioada campaniei electorale.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au luat în discuţie şi raportul de monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul ORIZONT TV în perioada campaniei electorale, respectiv 9 noiembrie – 8 decembrie 2012, după cum urmează :

SĂPTĂMÂNA NUMĂR APARIȚII PER COMPETITOR EMISIUNI DE DEZBATERI NUMĂR APARIȚII PER COMPETITOR ÎN EMISIUNI DE PROMOVARE OBSERVAŢII : MOTIVĂRI DEZECHILIBRE DE LA POSTURI SAU PARTIDE
9 – 15 noiembrie ARD 2 ; USL 1 ; PER 1 ; PPDD 1 ARD 3 ; USL 0 ; MER 0 ; PPDD 0 La începerea campaniei, s-a întocmit un program săptămânal al emisiunilor de dezbateri tocmai în ideea de a putea avea o imagine asupra interesului candidaților sau susținătorilor acestora față de emisiunile de dezbateri. Echilibrul va fi restabilit până la sfârşitul campaniei. Deși am afișat atât pe croll cât și la intrarea în televiziune a prețurilor pentru emisiunile de promovare, niciun candidat în afara candidaților ARD nu au contractat până acum emisiuni de promovare
16 – 22 noiembrie ARD 1, PER 1 ARD 3 Am lansat mai multe invitații verbale care nu au fost onorate. La finalul acestei săptămâni am înaintat către partidele aflate în competiție, invitații scrise care au confirmare de primire. Sperăm ca în cursul săptămânii viitoare să echilibrăm numărul apariților în dezbateri cât și materialele de publicitate electorală.
23 – 29 noiembrie ARD 0 ; PER 0 ; USL 0 ; PPDD 0 ARD 2 ; USL 0 ; MER 0 ; PPDD 0 Am primit solicitări pentru ultima săptămână, în zilele de miercuri, joi și vineri pentru emisiuni de publicitate electorală din partea USL și ARD
30 noiembrie – 8 decembrie ARD 0 ; PER 0 ; USL 0 ; PPDD 0 ARD 4 ; USL 2 ; MER 0 ; PPDD 0 Am primit solicitări din partea candidaților USL și ARD cărora le-am dat curs
9 noiembrie – 8 decembrie (Total) ARD 3 ; USL 1 ; PER 2 ; PPDD 1 ARD 12 ; USL 2 ; MER 0 ; PPDD 0

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, conform datelor menţionate, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală situaţia numărului prezenţelor competitorilor electorali a fost următoarea : cei ai ARD au avut 3 prezenţe în studio, cei ai USL au avut o singură prezenţă în studio, cei ai PER au avut 2 prezenţe în studio, iar cei ai PP-DD au avut o singură prezenţă în studio, în timp ce alţi competitori electorali, respectiv UDMR şi PPMT nu au avut nicio apariţie.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Procedând astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 9 alin. (1) din decizia invocată, conform cărora în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din acelaşi act normativ, campania electorală trebuie să servească interesului general al publicului şi al competitorilor electorali, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA & POLITICS CONSULTING S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV-C 625.1/21.02.2012 şi decizia de autorizare nr. 1821.0/10.04.2012, pentru postul de televiziune ORIZONT TV se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 139 din Decizia nr. 220/2012 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare şi ale articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ORIZONT TV cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 05-08 noiembrie 2012 a prezentat materiale cu caracter electoral, în favoarea unei alianţe politice şi al unui candidat al acesteia, în afara perioadelor de campanie electorală.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale difuzate în perioada 09 noiembrie – 8 decembrie 2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.