Decizia nr. 450 din 22.08.2013

28.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL împotriva Deciziei CNA nr. 401/18.07.2013

Către SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL
BUZĂU, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, jud. Buzău, CUI RO 15032728

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 august 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat notificarea înregistrată la C.N.A. sub nr. 8828/14.08.2013, prin care SC MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. a solicitat repunerea de urgență în discuție a Deciziei nr. 401/18.07.2013 și anularea de îndată a acesteia.

Argumentația petentei în susținerea contestației constă în invocarea unor prejudicii materiale și de imagine, survenite în urma retragerii licenței audiovizuale, necuprinzând niciun motiv de fapt sau de drept al nelegalității deciziei contestate.

Astfel, invocarea de către contestatoare a faptului că nu ar fi putut onora contractele de publicitate, fiind nevoită să suspende executarea acestora de la data încetării emisiei postului Radio Focus FM, precum și costurile uriașe cauzate de pierderea audienței sunt culpa exclusivă a acesteia, culpă constând în nedepunerea la CNA, în ciuda solicitărilor Consiliului, până la termenul acordat în data 18.07.2013, a dovezii acordării facilităţilor la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, aşa cum prevede art. 51 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult, prin adresa nr. SC-DEASRN-14792/13.06.2013, înregistrată la CNA cu nr. 7060/19.06.2013, ANCOM a adus la cunoştinţa CNA că SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL nu şi-a manifestat intenţia de a prelungi termenul de valabilitate al licenţei de emisie R320.1/02.08.2006 pentru staţia de radiodifuziune BUZĂU 93,8 MHz, certificând că termenul de valabilitate al acesteia s-a împlinit la data de 05.06.2013.

Astfel, culpa exclusivă pentru retragerea retragerea licenţei audiovizuale ca urmare a expirării de drept a duratei de valabilitate a acesteia, revine exclusiv petentei SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL prin neîndeplinirea demersurilor și nedepunerea documentației necesare în vederea prelungirii licenței audiovizuale.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca neîntemeiată.