Decizia nr. 447 din 08.09.2015

16.09.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
 BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

 pentru postul de televiziune TVR1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 septembrie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţiile înregistrate la CNA sub nr. 7693/24.08.2015 şi nr. 7693/1/25.08.2015 cu privire la emisiunea „Viaţa satului”, ediţiile din 28.06.2016, 26.07.2015 şi 16.08.2015 difuzate de postul TVR1.
 Postul de televiziune TVR1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29,1/25.04.2013 şi decizia de autorizare nr. 1270.0-1/15.03.2007).
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 30 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

 În fapt, postul de televiziune TVR1 a difuzat în data de 28.06.2015, în intervalul orar 10:33 – 12:48, emisiunea Viaţa Satului, prezentată de Dana Constantinescu. Emisiunea a fost structurată în două părţi, fără marcaj de clasificare a programului. În cadrul acestei ediţii a emisiunii, a fost prezentat un reportaj realizat la Ziua Grâului din comuna Diosig, judeţul Bihor. În cadrul acestui reportaj au fost prezentate şi interviurile acordate de d-na Daliana Ast (reprezentant S.C. NUFARM ROMANIA S.R.L.) şi de dl. Mihai Budai (reprezentant S.C. AGROIND CAUACEU S.A.)

 Redăm din raportul de monitorizare :
 „Daliana Ast vorbeşte despre soiurile de grâu premium.
 Voce din off : Printre noutăţile care au atras atenţia anul acesta la Diosig se numără şi soiurile de grâu premium, cu însuşiri excepţionale de panificaţie.
 Daliana Ast : Fermierii ştiu, au capacitatea de a produce proteină foarte ridicată, până la 17%, gluten peste 30-35%, sunt soiuri de grâu cu rezistenţă foarte bună la iernare, până la -30 de grade.
 Reporter : Ohoooo. Parcă nici nu-mi vine să cred.
 Dalian Ast : Da, serios ! Cu rezistenţă la cădere, sunt rezistente la boli, normă redusă la hectar.
 Reporter : Adică, cam cât ?
 Daliana Ast : 150 de … Între 130 şi 170 de kilograme, în funcţie de masă la o mie de boabe. Sunt nişte soiuri care necesită o tehnologie specială şi foarte importantă, au capacitate de producţie foarte mare, însă este esenţială tehnologia care se aplică, sigur, tehnologia face diferenţa. -Managementul azotului este extrem de important, în sensul că acesta se aplică fracţionat. Aceste soiuri sunt soiuri care nu înfrăţesc în toamnă, cum se…
 Reporter : Adică, putem să ne speriem puţin văzând că…
 Daliana Ast : Absolut, absolut ! Din păcate… , deci pentru că nu înfrăţesc în toamnă nici nu este necesară o fertilizare de bază în toamnă, ci în primăvară, atunci când ele înfrăţesc, când ne întoarcem după iarnă în câmp nu ne vine să credem când l-am văzut. Are o capacitate foarte mare de înfrăţire, până la 12 fraţi viabili. Am văzut…
 Reporter : Nu sunt poveşti ?!
 Daliana Ast : Nu sunt poveşti, puteţi să discutaţi cu fermierii care le-au avut în cultură. Poate oricare dintre fermieri să facă performanţă, respectând nişte amănunte care fac diferenţa la tehnologia acestor soiuri de grâu premium.
 Voce din off : Vedeţi dumneavoastră, natura ne provoacă tot timpul. Un an nu seamănă cu altul, un anotimp cu celălalt, apa, ori e prea multă, ori nu ajunge. Ne confruntăm tot mai des cu situaţii extreme. Îmbucurător este faptul că ştiinţa are soluţii. (...)
 Reporter : Ştiţi, acum să nu mă judecaţi greşit, dar am observat foarte multe soiuri străine şi prea puţine româneşti.
 Dr. ing. Mihai Budai : Din păcate, ştim noi ce s-a întâmplat cu cercetarea la noi în ţară, şi dacă în ultimii douăzeci de ani putem spune că am scos un soi sau două de cereale de toamnă, la firmele din exterior scot zece, anual. Normal că progresul genetic este mult mai pronunţat la dânşii, capacitatea de producţie este net superioară, şi lucrează foarte mult şi foarte bine pe calitatea producţiei. Aici, ne referim, conţinut de proteine, conţinut în gluten şi calitate, în acelaşi timp, a glutenului. De exemplu, ei făcând selecţia, inclusiv 80%, pe fraţi secundari, nu ca la noi, 80% pe plantă mamă, normal că fraţii secundari vor avea tendinţa de a fi nivelaţi ca şi producţie, talie şi calitate cu planta mamă. Astfel că, dacă la aceste soiuri străine nu se produce înfrăţirea în toamnă, ea continuă în primăvară, realizând toţi fraţii fertili. Nu trebuie să treacă ca şi soiurile româneşti prin perioada de vernalizare, cu temperaturi scăzute ca să le… Să-i ajute să lege spice. Aici vorbim de fraţi. Şi atunci, ca atare, având o înfrăţire foarte puternică şi extinsă, inclusiv primăvara, cantitatea de sămânţă la hectar e la jumătate, din ce a folosită la soiurile româneşti, adică 150 până la 170 de kilograme, 200-210 în cazurile când întârziem mult semănatul să avem un (neinteligibil) germinativ foarte prost pregătit, şi uscăciune. Dar, în rest, 150 – 170 de kilograme sunt arhisuficiente, mai mult la hibrizi chiar ajung la 70-80 de kilograme la hectar.”

 Ulterior, într-o altă ediţie a emisiunii „Viaţa satului”, respectiv în ziua de 26.07.2015, în intervalul 11:13 – 11:31, a fost discutat un subiect referitor la suprafaţa agricolă a României, care în cea mai mare parte este însămânţată cu grâu românesc.
 Potrivit raportului de monitorizare, „în cadrul acestui subiect s-a realizat o rectificare a unor informaţii, apreciate de radiodifuzor ca fiind contradictorii, prezentate în două reportaje din ediţiile anterioare. Mai exact, au fost rectificate declaraţiile făcute într-una din ediţiile anterioare (respectiv în 28.06.2015) de doamna Daliana Ast şi domnul Mihai Budai, la Ziua Grâului în comuna Diosig referitoare la soiurile de grâu străine şi la cele româneşti.”
 Afirmaţiile celor doi au fost rectificate de radiodifuzor, prezentându-se punctul de vedere oficial al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, prin vocile domnului academician Nicolae Săulescu (şef secţie I.N.C.D.A Fundulea), dr. ing. Marian Verzea (director general I.N.C.D.A), dr. ing. Gheorghe Itu (şef laborator I.N.C.D.A Fundulea).

 În legătură cu ediţia din 26.07.2015 a emisiunii „Viaţa satului”, la CNA s-au primit două sesizări. Aspectele reclamate s-au referit la prezentarea în cadrul emisiunii Viaţa Satului din 26.07.2015, a mai multor fapte neadevărate şi informaţii eronate, prejudiciatoare, precum şi o serie de comentarii şi titluri de pasaj ofensatoare.
 D-na Daliana Ast şi dl. Mihai Budai, împreună cu NUFARM ROMANIA S.R.L şi AGROIND CAUACEU S.A., au întocmit o solicitare de drept la replică către postul de televiziune TVR 1, întrucât aceştia au considerat că drepturile şi interesele lor au fost lezate prin informaţiile şi faptele inexacte şi neadevărate difuzate în cadrul emisiunii Viaţa Satului din data de 26.07.2015.
 Această solicitare a fost înregistrată la Registratura Generală a Societăţii Române de Televiziune cu nr. de intrare 10591/10.08.2015, ora 13. Urmare a acestei cereri, Societatea Română de Televiziune a furnizat o notă, cu nr. 78458/18.08.2015, către SCA CUNESCU, BALACIU SI ASOCIATII, NUFARM ROMANIA SR şi AGROIND CAUACEU SA, cu decizia de a nu răspunde pozitiv, întrucât articolul 50 alin.1, lit. c din decizia CNA nr. 220/24.02.2011 prevede că : “Dreptul la replică nu poate fi solicitat in situaţia in care se solicita replica la replica.”
 De asemenea, Televiziunea Română a ataşat refuzului său o cerere de acordare a unui drept la replică primită de la Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Fundulea, pentru emisiunea Viaţa Satului din data de 28.06.2015, legat de ziua grâului din judeţul Bihor.

 Analizând documentele prezentate în şedinţă publică, membrii Consiliului au apreciat că modul în care a fost realizată emisiunea „Viaţa satului” din 26.07.2015 a fost de natură să afecteze onoarea şi reputaţia petenţilor Daliana Ast şi Mihai Budai.

 Astfel, din concluziile raportului de monitorizare au reieşit următoarele aspecte – redăm din acest document :
 „Înainte de prezentarea unui fragment dintr-un reportaj difuzat în emisiunea Viaţa Satului din 28.06.2015, în care apar declaraţiile dlui Mihai Budai, vocea din off spune : Şi a venit după două săptămâni doar Ziua Grâului în Bihor, la Diosig (pe ecran este titrat Fenomenul… Diosig, cu caractere albe, pe un fond negru), unde fără scrupule, poate doar cele ale concurenţei neloiale, fără o minimă documentaţie comparativă, s-au făcut afirmaţii care practic… (n.n. în continuarea celor spuse, pe ecran este titrat Desfiinţează cercetarea agricolă românească). La afirmaţia colegului nostru, că a observat foarte multe soiuri străine şi foarte puţine româneşti, vine un răspuns, daţi-mi voie să-spun, halucinant, nu al unui oarecare, ci al unui doctor inginer în ştiinţe agronomice şi cu o funcţie oficială la Diosig.
 Daţi-mi voie să repetăm spusele deloc gratuite, ci probabil foarte bine plătite ale acestui doctor în ştiinţe agronomice, doctor făcut pe banii noştri, ci nu ai viitorilor săi patroni. Deci, cităm : ”în ultimii douăzeci de ani cercetarea ştiinţifică agricolă a căzut şi a creat în acest interval de timp cel mult unul, două soiuri de grâu, în timp ce vrednicii săi patroni au în bilanţ circa zece soiuri anual.”
 În cadrul emisiunii s-au difuzat fragmente cu afirmaţiile d-nei Daliana Ast, referitoare la caracteristicile şi tehnologia unor soiuri de grâu, neprecizându-se dacă este vorba despre soiuri de grâu străine sau româneşti.
 Pe parcursul acestui subiect, pe ecran sunt titrate diferite texte, după cum urmează : Din greşeală în greşeală… spre victoria finală ; Din nou la “specialiştii” din Bihor.
 După afirmaţiile făcute de dl. Mihai Budai, a fost prezentat şi punctul de vedere al dr. ing. Mihai Verzea, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea. De asemenea, a fost difuzat un reportaj cu dr. ing. Mihai Verzea, dr. ing. Gheorghe Itu şi academicianul Nicolae Săulescu, în care aceştia răspund întrebărilor reporterului în legătură cu caracteristicile unor soiuri de grâu, pe care dna Daliana Ast şi dl Mihai Budai le-au prezentat într-un reportaj precedent.”

 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că unele din afirmaţiile la adresa d-nei Ast şi a d-lui Budai au fost făcute cu încălcarea dreptului persoanei la onoare şi reputaţie, ceea ce contravine prevederilor art. 30 din Codul audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. Consiliul a considerat că afirmaţiile defăimătoare formulate la adresa celor doi petenţi au fost de natură să îi prejudicieze pe aceştia.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu somaţie publică.

 De asemenea, Consiliul a decis, cu respectarea art. 41 şi a condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, ca radiodifuzorul să difuzeze dreptul la replică formulat de petenţii Daliana Ast şi Mihai Budai numai în ceea ce priveşte prejudicierea dreptului la onoare şi reputaţie a acestora, cu respectarea prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) şi din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 144 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.1/25.04.2013 şi decizia de autorizare nr. 1270.0-1/15.03.2007 pentru postul de televiziune TVR 1) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 30 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 De asemenea, radiodifuzorul are obligaţia de a acorda petenţilor Daliana Ast şi Mihai Budai dreptul la replică numai în ceea ce priveşte prejudicierea dreptului la onoare şi reputaţie a acestora, cu respectarea prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică, întrucât, în ediţia din 26 iulie 2015 a emisiunii „Viaţa satului”, a fost prejudiciată onoarea şi reputaţia unor persoane, ceea ce contravine art. 30 din Codul audiovizualului. Potrivit prevederii invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.