Decizia nr. 442 din 30.07.2013

06.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind NOTIFICAREA radiodifuzorului HBO Pay TV s.r.l.

 cu sediul în Praga, Pod Višnovkou 1662/23, 140 00 Praga 4,

 cu privire la încălcarea dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 pentru programul HBO

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului, garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării înregistrate sub nr. 6466/05.06.2013 cu privire la filmul artistic “Călăul cu ochi albaştri” (“Blue-Eyed Butcher”), transmis de postul de televiziune HBO, în data de 04 iunie 2013, de la ora 20.00, producţie avertizată la începutul difuzării prin afişarea semnului 15.

 Programul de televiziune HBO aparţine societăţii HBO Pay TV s.r.l., înregistrată în Registrul Comerţului al Republicii Cehe sub nr. 27090795, care deţine o licenţă de operare a transmisiilor de televiziune propagate prin intermediul satelitului, cu aria de transmitere inclusiv pe teritoriul României, acordată de Consiliul pentru transmisii radio şi televiziune al Republicii Cehe.

 Potrivit art. 75 alin. (2) din Legea adiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nicio autorizare prealabilă.
 Pe teritoriul României, programul HBO este inclus în ofertele de servicii ale mai multor distribuitori de servicii de programe, fiind retransmis prin reţele de comunicaţii electronice în sistem analogic, digital, DTH sau IPTV, fiind un canal plătit, cu programe subtitrate în limba română.

 În urma analizării raportului de monitorizare cu privire la filmul artistic “Călăul cu ochi albaştri” transmis de postul HBO, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea acestuia la ora României 20.00 a fost de natură să încalce dispoziţiile legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe. Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Această prevedere transpune dispoziţiile art. 27 referitoare la protecţia minorilor în cadrul transmisiilor de televiziune din DIRECTIVA NR. 2010/13/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI - DIRECTIVA SERVICIILOR MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE din 10 martie 2010.

 Conform dispoziţiilor invocate anterior : - “(1) Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate pentru a garanta că emisiunile de televiziune difuzate de către posturile de televiziune aflate sub jurisdicţia lor nu cuprind programe cu potenţialul de a afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programe care cuprind pornografie sau violenţă nejustificată.

  • (2) Măsurile stabilite la alineatul (1) se extind şi asupra altor programe care prezintă probabilitatea de a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, cu excepţia cazurilor în care prin programarea emisiunilor la anumite ore sau prin orice măsuri tehnice se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
  • (3) Mai mult, în cazul în care astfel de programe sunt transmise într-o formă necodată, statele membre trebuie să asigure faptul că programele respective sunt precedate de un avertisment acustic sau identificate printr-un simbol vizual prezent pe toată durata acestora.”

 În aplicarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, prin Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului a stabilit condiţiile în care producţiile audiovizuale susceptibile a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a minorilor pot fi difuzate sau retransmise.

 Astfel, la articolul 12 din decizia menţionată se prevede :

  • “(1) Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
  • (2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.”

 Articolul 18 lit. a) din acelaşi act normativ dispune :
 “Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
 a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ;”
 Articolul 19 din Decizia 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede :

  • “(1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
  • (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (...)
  • b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
  • c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ; (...)”

 Aceste prevederi se coroborează cu cele ale art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora “programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.”

 Potrivit raportului de monitorizare pe care îl anexăm în extras, producţia, transmisă la ora 20.00 - ora României, a fost avertizată anterior începerii prin afişarea numărului 15, fără să fie precizate genul producţiei şi motivul principal de restricţionare, pe durata difuzării, filmul nefiind însoţit de niciun semn de avertizare.

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 12, art. 18 şi 19 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Consiliul a apreciat că difuzarea producţiei “Călăul cu ochi albaştri”, ce conţine scene de violenţă, inclusiv imagini din care rezultă modul în care este săvârşită o crimă, filmul fiind clasificat chiar de către radiodifuzor ca unul interzis minorilor sub 15 ani, nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la alegerea unui interval orar care să asigure protecţia publicului minor.

 Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (3) din Legea audiovizualului, Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii.

 Una dintre acestea este reglementată la lit. c) a acestui articol, care prevede :
 « c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză şi Comisiei Europene respectivele încălcări şi despre măsurile pe care intenţionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou ; »

 Raportat la norma invocată, prin prezenta NOTIFICARE, Consiliul Naţional al Audiovizualului vă aduce la cunoştinţă încălcările constatate, pentru ca, pe viitor, o astfel de situaţie să nu se mai repete.

 Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 75 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis NOTIFICAREA în scris a radiodifuzorului HBO Pay TV s.r.l. cu privire la nerespectarea de către acesta a dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.