Decizia nr. 440 din 30.07.2013

02.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. KATV STAR S.R.L. Cisnădie, Piaţa Revoluţiei nr. 3, judeţul Sibiu Tel. 0269/562737 Fax :/0269/563654

 pentru postul de televiziune KATV STAR CISNĂDIE

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate în perioada 24 - 30 iunie 2013 de postul KATV STAR CISNĂDIE.
 Postul de televiziune KATV STAR CISNĂDIE aparţine S.C. KATV STAR S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 054.1/28.10.2003, decizia de autorizare nr. 710.0/29.07.2004, reautorizare nr. 710.0-1/29.07.2004 eliberată la data de 30.07.2013).

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. KATV STAR S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

 În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KATV STAR CISNĂDIE în perioada 24 – 30 iunie 2013, s-a constatat că acesta transmite în cadrul programului tip „videotext” publicitate pentru agenţi economici şi anunţuri de mică publicitate (de exemplu : vânzări-cumpărări - imobile, terenuri, auto, animale, diverse ; schimburi de locuinţă ; închirieri spaţii ; angajări ; diverse).

 Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, publicitatea difuzată în cadrul programului tip „videotext” a depăşit limita de 12 minute pe oră permise de lege, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

 Astfel, potrivit raportului întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., publicitatea difuzată în cadrul programului „videotext” a reprezentat un procent de 54,79%, deci cu mult peste durata legală maximă stablită de lege, respectiv 20% (12 minute/oră). Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd imperativ că publicitatea dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.
 Faţă de aceste, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. KATV STAR S.R.L. cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. KATV STAR S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege.

 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. KATV STAR S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 054.1/28.10.2003, decizia de autorizare nr. 710.0/29.07.2004, reautorizare nr. 710.0-1 din 29.07.2004 eliberată la data de 30.07.2013 pentru postul de televiziune KATV STAR CISNĂDIE) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. KATV STAR S.R.L., pentru postul de televiziune KATV STAR CISNĂDIE, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KATV STAR CISNĂDIE cu somaţie publică, întrucât în perioada 24 - 30 iunie 2013 publicitatea difuzată în cadrul programului tip „videotext” a depăşit limita de 12 minute pe oră permise de lege, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.