Decizia nr. 44 din 22.01.2013

22.01.2013


envoyer l'article par mail title=

de modificare a Deciziei nr. 25/15.01.2013 privind
amendarea cu 50.000 lei a S.C. TELECAV S.R.L.

Loc. CAVNIC, Str. 22 Decembrie nr. 8
Jud. Maramureş, CUI RO 2218525

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a reanalizat, la solicitarea reprezentantului S.C. TELECAV S.R.L, Decizia CNA nr. 25/15.01.2013 privind amendarea cu 50.000 lei a societăţii pentru rețeaua de comunicații electronice din localitatea Cavnic, jud. Maramureș.

Sancţiunea a fost aplicată de CNA pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la controlul din data de 09.12.2012 difuza programul cu denumirea TELECAV fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare.

Reprezentantul societăţii, prezent la lucrările şedinţei, a solicitat reducerea cuantumului amenzii, asumându-şi responsabilitatea pentru contravenţia constatată de Consiliu şi precizând că, după aplicarea de către CNA a sancţiunii, au fost întreprinse demersurile necesare în vederea obţinerii documentelor juridice şi tehnice pentru a putea, ulterior, să solicite la CNA eliberarea licenţei audiovizuale şi a deciziei de autorizare.

Deşi la data de 21.01.2013 societatea a depus la Biroul Licenţe Autorizări documentaţia în vederea obţinerii licenţei audiovizuale, membrii Consiliului au considerat că fapta constatată la data aplicării sancţiunii nu poate fi înlăturată, astfel încât măsura sancţionării cu amendă este justificată, dar au decis modificarea cuantumului amenzii de la 50.000 lei la 10.000 lei şi au menţinut celelalte dispoziţii.

De asemenea, membrii Consiliului au solicitat reprezentantului societăţii prezent în şedinţă să oprească imediat difuzarea oricărui program atât timp cât CNA nu a aprobat eliberarea documentelor necesare funcţionării legale a unui post de televiziune aparţinând societăţii S.C. TELECAV S.R.L., în localitatea Cavnic.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Decizia CNA nr. 25/15.01.2013 privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. TELECAV S.R.L. se modifică, în sensul că, pentru faptele reţinute prin decizie, cuantumul amenzii se diminuează de la 50.000 lei la 10.000 lei, celelalte prevederi menţinându-se.