Decizia nr. 439 din 07.04.2009

07.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RADIO XXI S.R.L.
Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI
CUI : 4034103

pentru postul RADIO 21
Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea normelor privind protecţia minorilor, în emisiunea „Dimineaţa pe la prânz”, difuzată de postul RADIO 21 în zilele de 14 şi 15 martie 2009, în intervalul orar 11.00 – 15.00.

Postul RADIO 21 aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO XXI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 064.1/07.07.1993 şi decizia de autorizare nr. 023.3/22.07.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO XXI SRL a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 alin. (3) literele f) şi k) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului :

- alin. (1) – „Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.”

- alin. (2) – „Difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.”

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre care se regăsesc cele cu privire la :

f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor şi
k) calitatea şi tipologia limbajului. În fapt, în ediţiile emisiunii matinale „Dimineaţa pe la prânz” difuzate de postul RADIO 21 în zilele de 14 şi 15 martie 2009, între orele 11.00 – 15.00, prezentatorii acesteia, Blaj şi Bubanu, au comentat subiecte pe teme sexuale.

Comentariile au conţinut un limbaj licenţios, neadecvat orei de difuzare.

Redăm din raportul de monitorizare :

14.03.2009

„Blaj (ora 14.38) : (...) Băi, nu se poate ! Cum să fie un american atât de prost ?...
Bubanu : O fi singurul american prost ? Ei sunt destul de înguşti. E incredibil. Da, zi.
Blaj : Un cuplu din Maryland SUA avea chef de nebunii în pat, dar din păcate nu aveau nicio jucărioară sexuală. Astfel bărbatul s-a hotărât să improvizeze...
Bubanu : Atenţie !

Blaj : Ce-a făcut el ? A luat un obiect...
Bubanu : A luat un obiect asemănător cu un vibrator şi pe ce credeţi că l-a montat, oameni buni ? Pe o bormaşină.
Blaj : Din păcate bormaşina care funcţiona în timpul jocurilor sexuale, făcute de cei doi a trecut prin vibrator...
Bubanu : Iar restul a fost treaba medicilor care, se pare, din fericire şi-au făcut bine treaba, dar cât de dobitoc să fii, să faci aşa ceva ? Se pare, am aflat pe surse, ultimele cuvinte pe care fata le-a auzit din partea lui au fost...
Blaj : După ce-a montat, nu ?...
(râzând)
Bubanu : “Fată, da, fată eşti beton. Eşti beton, pe cuvânt”. Nu, aici e vorba de prostie, degeaba o dăm. Râde şi aia mică a ta. Ia pune-o !
Blaj : A’ mică ? Când i-am citit ştirea, nu ?
Bubanu : Aha, da
Blaj : Fii atent. (Se aude un râs de copil) Deci, îţi dai seama...
Bubanu : Pentru cine nu crede, ceea ce a-ţi auzit este chiar râsul fetiţei lu’ Blaj. Da ? ca să n-avem discuţii. (...).

• 15.03.2009

„Blaj (ora 11.30) : (...) Băi, femeile păroase au orgasme dese, spun specialiştii. S-a făcut un studiu. Cercetătorii unei universităţi...
Bubanu : De unde sunt cercetătorii ?
Blaj : Din Italia.
Bubanu : Mi-era dor de un grup de cercetători.
Blaj : Aşa... Au constatat că femeile cu păr în exces sunt mult mai avantajate în ce priveşte numărul şi tipul de orgasme. Ei pun această favorizare pe seama nivelului crescut de testosteron. Deci, femeile păroase au orgasme mai dese. Înţelegi ?
Bubanu : …Da. Mă gândeam, pentru că e şi o emisiune de cultură, mă gândeam din ce s-a inspirat Eugen Ionescu când a scris „Cântăreaţa Cheală”, sau dacă ştia încă pe atunci că Naomi va fi tunsă…
Blaj : A ! Naomi de aia a apărut atunci la Diaconescu. Am înţeles.
Bubanu : Dar nu era chiar cheală, mai avea un pic de libidou, aşa de...
Blaj : Mai avea un pic... Deci, era o femeie păroasă, să-nţeleg şi de asta au tuns-o băieţii ?...
Bubanu : Da, era semipăroasă când a venit la Dan Diaconescu.
Blaj : Semipăroasă, vezi că nici asta nu poţi să spui. Semipăros ?
Bubanu : Hai, să spunem, mai avea libidou de două duşuri, na. (...)”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că respectivele comentarii, ce au abundat în expresii vulgare, au depăşit limitele decenţei şi ale umorului subtil, fiind lipsite de valoare educativă sau informaţională.

Având în vedere conţinutul acestor emisiuni, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu, îndeosebi cele cu privire la reperele morale pe care personajele le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi la calitatea şi tipologia limbajului.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Astfel, protecţia minorilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.

În urma dezbaterilor pe marginea emisiunilor difuzate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a folosit un limbaj licenţios, la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audierea programelor de radio, fapt de natură a le afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală. În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a difuza programele audiovizuale cu respectarea principiului interesului superior al copilului.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a îndeplinit scopul preventiv, radiodifuzorul ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. RADIO XXI S.R.L. a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RADIO XXI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 064.1/07.07.1993 şi decizia de autorizare nr.023.3/22.07.2008) - pentru postul RADIO 21 se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 alin. (3) literele f) şi k) din Decizia 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. RADIO XXI S.R.L.
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI
CUI : 4034103

pentru postul RADIO 21
Str. Horia Măcelariu, nr. 36-38, sector 1, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 439/07.04.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. RADIO XXI S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO 21 cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în ediţiile emisiunii matinale „Dimineaţa pe la prânz", difuzate în zilele de 14 şi 15 martie 2009, în intervalul orar 11.00 – 15.00, realizatorii au comentat subiecte pe teme sexuale ce au avut un conţinut licenţios, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale, care impune în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a difuza programele cu respectarea asigurării protecţiei copilului în cadrul serviciilor de programe.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.