Decizia nr. 437 din 07.04.2009

07.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
pentru postul de televiziune REALITATEA TV

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 Bucureşti

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunile ,,Tănase şi Dinescu’’, ,,Realitatea de la ora 13.00’’, ,,3X3’’ şi ,,Ediţie specială’’, difuzate în zilele de 3 şi 4 aprilie 2009, de postul Realitatea TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

,,(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.’’

La art. 71 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ se prevede că, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În data de 03.04.2009, de la ora 22.00, postul REALITATEA TV a difuzat emisiunea ,,Tănase şi Dinescu’’, moderată de domnul Stelian Tănase, avându-l ca invitat pe poetul Mircea Dinescu.

În cadrul emisiunii au fost făcute comentarii despre cazul reţinerii domnului George Becali, context în care atât moderatorul cât şi invitatul emisiunii au susţinut teza potrivit căreia preşedintele ţării, domnul Traian Băsescu, ar fi intervenit şi dispus autorităţilor competente să-l aresteze pe omul de afaceri.

Referindu-se la eventualitatea implicării domnului Traian Băsescu în ,,cazul Becali’’, domnul Dinescu a afirmat : ,,Băsescu a apăsat pe buton, băieţii : „Şo, pă el‘’, opinie împărtăşită şi susţinută şi de către moderatorul emisiunii, domnul Stelian Tănase.

În acest sens, redăm din raportul de monitorizare dialogul purtat între domnii Mircea Dinescu şi Stelian Tănase :

,,(991-59.00) Mircea Dinescu (despre Traian Băsescu) : El, care a vrut să facă procesul comunismului, aruncă în derizoriu ce se-ntâmplă acuma cu justiţia care acţionează, din păcate, la butoanele Cotroceniului.
Stelian Tănase : Vrei să spui că Băsescu a dat ordin să fie arestat Becali ?
Dinescu : N-am nicio îndoială.
Tănase : De ce ? Dă-mi un argument !

Dinescu a argumentat prin aceea că Becali e şeful unui partid şi niciun procuror din România nu ar fi îndrăznit să-l pună sub acuzare, fiind şi un personaj celebru.

(992-00.00) Or, Băsescu a apăsat pe buton, băieţii : „Şo, pă el !”
Tănase : „Luaţi-l !”
Dinescu : „Luaţi-l acuma”- cum se spune în Caragiale, nu, nu asta...
Tănase : „Umflă-l !”
Dinescu : L-a umflat pe Gigi Becali, într-o perioadă când se discuta despre fratele , despre copilele lui suave... Ori, chestia asta devine uşor inadmisibilă, după părerea mea. „Stai liniştit !” i-am spus.
Tănase : Nu poate.
Dinescu : Nu-ţi băga singur ardeiu-n curul prezidenţial – ca să folosesc o metaforă...
Tănase (după ce a râs) : Ardeiul din campanie...’’

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât în emisiune au fost aduse acuzaţii în susţinerea cărora nu a fost prezentată absolut nicio probă, afirmaţiile fiind simple supoziţii de natură a afecta dreptul la imagine al persoanei acuzate.

Or, domnul Stelian Tănase, în calitate de moderator al emisiunii, nu numai că nu a solicitat dovezi intelocutorului său pentru a proba veridicitatea afirmaţiilor sale, dar, la rândul său, a întărit şi reluat acuzaţiile formulate de domnul Mircea Dinescu, fapt ce contravine aceloraşi prevederi.

În scopul respectării normelor audiovizuale, radiodifuzorul are obligaţia ca atunci când într-o emisiune sunt formulate acuzaţii la adresa oricărei persoane, să fie prezentate dovezi, iar moderatorul trebuie să aibă o atitudine convingătoare şi să stăruie pentru ca acuzaţiile să fie probate.

În temeiul aceloraşi norme, legiuitorul a reglementat în sarcina realizatorilor de programe audiovizuale şi obligaţia de a respecta dreptul la propria imagine al persoanelor, obligaţie încălcată de postul de televiziune Realitatea TV.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea dreptului la imagine al persoanei, drept recunoscut şi garantat oricărui cetăţean într-un stat democratic.

În data de 04.04.2009, de la ora 13.00, postul a transmis emisiunea ,,Realitatea de la ora 13.00’’, în cadrul căreia a fost prezentat interviul telefonic realizat de Marilena Nedelcu cu Ioan Becali.

Pe parcursul acestui interviu, domnul Ioan Becali i-a adus acuzaţii procurorului care a instrumentat dosarul Becali, afirmând că acesta s-ar fi înţeles cu Sandu Geamănu pentru arestarea lui George Becali.

Nici în această situaţie, nu au fost solicitate dovezi care să susţină afirmaţiile făcute, fapt ce contravine prevederilor art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului.

În aceeaşi zi, începând cu ora 16.14, postul Realitatea TV a difuzat emisiunea ,,3x3’’, în care s-au făcut afirmaţii referitoare la posibila arestare şi a altor persoane, respectiv a unor jurnalişti, la solicitarea preşedintelui Traian Băsescu.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

,, (1004-41.35) Marian Vanghelie : Făcând o paranteză acuma, pe holuri, în afară şi pe-aici, pân redacţie şi pe unde-am mai fost astăzi, se discută că domnul Preşedinte Traian Băsescu urmează să aresteze alte trei personaje importante.
Stelian Tănase : Se-aude, circulă prin redacţii...
Marian Vanghelie : Nu vreau să dau nume acuma, că nu este cazul, dar vreau să vă spun că nu se poate aşa ceva.
Stelian Tănase : Din ce zonă sunt ele ? Măcar atât. Nu dăm nume, că şi eu ştiu numele.
Marian Vanghelie : Din zona media. Oameni importanţi din media.

Aceeaşi informaţie a fost difuzată, în mod repetat, în ziua de 5 aprilie 2009, în cadrul emisiunilor de ştiri de la orele 14.00, 16.00, 18.00 şi 21.00.

Acuzaţiile formulate la adresa preşedintelui Traian Băsescu nu au fost probate, astfel cum dispune Codul audiovizualului la art. 42 alin. (2), potrivit căruia în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane, privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Având în vedere modalitatea în care a fost mediatizat cazul ,,Becali’’, în cadrul emisiunile menţionate anterior, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a respectat principiul imparţialităţii reglementat de art. 71 din Codul audiovizualui, iar, pe de altă parte, publicul a fost privat de posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.

În scopul informării corecte a publicului telespectator, radiodifuzorul era obligat să prezinte şi opinia părţii acuzate, ţinând cont că au fost aduse repetate acuzaţii, nedovedite, privind o posibilă implicare în actul de justiţie, în ,,cazul Becali’’ sau în eventualitatea arestării unor alte persoane.

În acest fel, telespectatorii şi-ar fi putut forma propria opinie în legătură cu cazul prezentat, în cunoştinţă de cauză, pe baza unor dovezi şi a unei pluralităţi de opinii exprimate de toate persoanele despre care s-a discutat.

Consiliul reiterează faptul că difuzarea oricăror informaţii trebuie să aibă ca scop principal informarea corectă a telespectatorilor, astfel încât aceştia să-şi poată forma propriile convingeri, iar nu unele induse fie prin prezentarea opiniilor unei singure părţi, fie prin oferirea de informaţii părtinitoare în legătură cu subiectele dezbătute.

Membrii Consiliului apreciază că libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont de faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.

De asemenea, jurnaliştii şi realizatorii de emisiuni au obligaţia de a relata corect, pe baza faptelor concrete, şi de a acţiona cu bună-credinţă, furnizând publicului informaţii exacte, credibile, în spiritul adevărului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat raporul de monitorizare privind emisiunea ,,Ediţie specială’’, transmisă în data de 04.04.2009, de la ora 18.50, constantând că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 36 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

Şi în cadrul acestei emisiuni a fost abordat subiectul referitor la arestarea preventivă a omului de afaceri George Becali. În acest context, despre judecătoarea care a pronunţat sentinţa de arestare preventivă a domnului Becali, în studio a avut loc următorul comentariu, pe care îl reproducem din raportul de monitorizare :

,, Lidia Metchievici, jurnalist : Şi pe numele ei există o plângere la CSM, potrivit căreia îşi supune copilul la rele tratamente. Asta este doamna cu bătaia !
Cătălin Dancu (avocatul lui G.Becali) : Şi are moralitatea să dea lecţii de moralitate cu privire la ce ?’’ .

Consiliul consideră că un asemenea comentariu referitor la aspecte din viaţa familială a doamnei magistrat, fără a exista un interes public justificat, a fost de natură să afecteze dreptul acesteia la respectarea vieţii private şi de familie.

Având în vedere toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi votat amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 7.500 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1), art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, a deciziei de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004 pentru postul de televiziune REALITATEA TV din Bucureşti) se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1), art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 Bucureşti

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 437/07.04.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât, în emisiunea ,,Ediţie specială’’ din 4 aprilie 2009, invitaţii au făcut comentarii cu privire la viaţa privată a judecătoarei care a pronunţat decizia cu privire la reţinerea domnului Becali, comentarii care nu aveau legătură cu subiectul dezbaterii şi faţă de care moderatorul emisiunii nu a avut nicio reacţie, fapt de natură să afecteze imaginea magistratului.

Consiliul a constatat că, deşi în cadrul mai multor emisiuni, difuzate în perioada 3-5 aprilie 2009, au fost aduse acuzaţii grave unor persoane, moderatorul nu a solicitat dovezi în susţinerea acestora şi nu s-a asigurat respectarea principiului audiatur et altera pars, fapte ce contravin Codului audiovizualului.

Radiodifuzorul a încălcat şi prevederile referitoare la asigurarea unei informări echilibrate şi imparţiale a publicului, care a fost privat de posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.

De asemenea, au fost aduse acuzaţii repetate, nedovedite, bazate pe informaţii neverificate, privind eventuala implicare a preşedintelui Traian Băsescu în cazul reţinerii omului de afaceri George Becali, precum şi în arestarea unor jurnalişti în perioada următoare."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.