Decizia nr. 436 din 07.04.2009

07.04.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Ediţie specială » din 04.04.2009, precum şi cu privire la ediţiile de « Ştiri », difuzate în 04 şi 05 aprilie 2009 de postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1 - 3) şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Dispoziţiile din Codul audiovizualului invocate prevăd :

"art. 42 (1)-Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2)-În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.«  »art. 71 (1) - În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică".

În fapt, în perioada 03 - 05.04.2009, postul de televiziune ANTENA 3 a dezbătut pe larg, în diferite emisiuni, reţinerea de către organele abilitate ale statului a omului de afaceri George Becali, cercetat pentru presupusa săvârşire a mai multor fapte cu caracter penal.

În acest context, în ziua de 04 aprilie 2009, a fost difuzată o « Ediţie specială », la orele 19.00, 21.00 şi 22.00. În cadrul acestei emisiuni, au fost prezenţi în studio domnii Claudiu Săftoiu, Adrian Cioroianu şi Mihai Bădin.

La un moment dat, a intervenit în emisiune dl. Marian Vanghelie, preşedintele PSD Bucureşti, care a spus că, în următoarele zile, urmează să fie arestaţi de poliţie trei jurnalişti, fără a aduce vreo dovadă în sensul celor afirmate : « este vorba de trei jurnalişti care în următoare perioadă se presupune a fi arestaţi. Nu este o invenţie de-a mea şi o parte dintre colegii din media, prieteni şi de-ai d-voastră, dacă nu aţi aflat de azi de dimineaţă, se discută pe toate holurile şi pe la ministere şi peste tot pentru că din păcate ne confruntăm cu acest lucru şi toată lumea este atentă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat arestările de la DGIPI şi a lui Puiu Popoviciu, cum s-a întâmplat arestarea lui Becali şi fiecare eveniment cred că are latura lui şi importanţa lui şi jocul lui şi ca atare în următoare perioadă se discută aceste lucruri. »

Dialogul purtat cu moderatoarea emisiunii nu a fost de natură să clarifice această problemă, în condiţiile în care moderatoarea a acceptat ca pe o axiomă spusele d-lui Vanghelie.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Prezentatoare : Vreau să vă întreb cât de credibile sunt sursele de unde aveţi aceste informaţii ?
MV : Păi eu cred că şi d-voastră, dacă nu aţi apucat, după ce se termină emisiunea, mulţi colegi de-ai d-voastră importanţi, din media, lideri de opinie cunosc aceste lucruri şi eu cred că dacă vorbesc zece-douăzeci de persoane importante din România, eu cred că sunt destul de credibile.
Prezentatoare : Cunoaşteţi şi motivele pentru care urmează să fie ridicate aceste persoane, aceşti jurnalişti ?
MV : Sunt motive despre care s-a discutat în media, sunt cunoscute motivele, nu neaparat că le cunosc eu în mod deosebit.
Prezentatoare : Cunoscute în raport cu aceste persoane ce urmează să fie ridicate ?!
MV : Cunoscute da. În România trăim momente în care dacă vrem putem să arestăm pe oricine şi să creăm evenimente, nu este o problemă."

Faţă de modul cum s-a purtat acest dialog, Consiliul a constatat că moderatoarea nu a avut nicio reacţie atunci când dl. Marian Vanghelie a prezentat, ca certă, o informaţie referitoare la faptul că, în următoarele zile, ar urma şi alte arestări, în afară de cea a lui Puiu Popoviciu şi George Becali, referindu-se la trei jurnalişti pe care nu i-a nominalizat.

Or, în calitate de moderator de programe audiovizuale, aceasta era obligată să solicite dovezi atunci când interlocutorul său a prezentat telespectatorilor o astfel de informaţie ; moderatoarea nu numai că nu a făcut acest lucru, dar a susţinut, indirect, afirmaţiile d-lui Vanghelie, dorind să afle nu pe ce se sprijină o astfel de informaţie, ci motivele care ar determina o astfel de măsură din partea poliţiei.

Atitudinea manifestată de moderatoarea emisiunii « Ediţie specială », difuzată în 04.04.2009 a fost de natură să încalce prevederile art. 42 alin. (2 şi 3) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina moderatorilor şi realizatorilor emisiunilor obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin. Numai o astfel de atitudine poate avea drept consecinţă o informare corectă a publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma o opinie corectă despre subiectul dezbătut.

De asemenea, în cadrul aceleaşi emisiuni, discutându-se despre baza de date aflată în arhiva DJIPI, între moderatoare şi invitaţi s-a purtat următorul dialog :

"Claudiu Săftoiu : Ceea ce duce discuţia mai departe e o nesiguranţă a propriilor poziţii oneste pe care oamenii încearcă să şi le creeze într-o structură socială şi care acum se văd ameninţate de un arbitrar care pare a fi dirijat din sfere înalte. Ori, lucrul acesta trebuie să ne facă să ne îngrijoreze. Mie unuia mi se pare că acest an va fi marcat de coincidenţe spectaculoase de la o săptămână la alta, până când se va termina scrutinul.
Prezentatoare : Şi cine este maestrul păpuşar ?
Mihai Bădin : Cine are informaţiile şi cine se joacă cu ele.
MV : Traian Băsescu !
Prezentatoare : Maestrul păpuşar este Traian Băsescu !?
MV : Da ! Şi crede că poate să câştige alegerile prin forme dictatoriale. Din punctul meu de vedere nu cred că se poate aşa ceva."

Expunerea unei astfel de idei nu poate fi compatibilă cu cea a statului de drept, a unei societăţi de tip democratic.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat prin astfel de afirmaţii nesusţinute cu dovezi.

Din analiza raportului de monitorizare, Consiliul a mai constatat că postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în mod repetat, în ediţiile de « Ştiri » transmise pe parcursul zilei de 04 aprilie 2009, la orele 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 şi 13.00, sub titlul „Dosarul răpirii”, o informaţie potrivit căreia arestarea lui George Becali a fost o înscenare pusă la cale de procurori şi de persoana care a sunat la 112. Postul avea obligaţia de a solicita şi un punct de vedere de la autorităţile statului cu privire la acest aspect, lucru care nu s-a întâmplat. Ulterior, după câteva zile, informaţia a fost infirmată de către aceştia, dar după ce ştirea a fost în mod repetat difuzată, publicul percepând-o în forma prezentată iniţial.

O astfel de abordare contravine dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, care prevăd că, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe, se realizează şi se asigură informarea publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. Or, postul de televiziune ANTENA 3 nu a respectat aceste dispoziţii, fapt de natură să prejudicieze, pe de o parte, imaginea procurorilor despre care s-a discutat, iar, pe de altă parte, interesul publicului telespectator care, pe baza informaţiilor primite prin diferite mijloace media, între care şi cele audiovizuale, îşi poate contura propriul punct de vedere cu privire la subiectele dezbătute.

Consiliul a apreciat că, modul în care postul de televiziune ANTENA 3 a abordat, în perioada 03 - 05.04.2009, « cazul Becali », a fost de natură să încalce prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, care impun ca, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. Modul în care au fost dezbătute subiectele în « cazul Becali » a fost de natură să influenţe percepţia publicului cu privire la actul de justiţie, care a fost constant decredibilizat.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 7.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005) pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin. (1 - 3) şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. TV ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3- NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 436/007.04.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă în cuantum de 7.500 lei, întrucât, în emisiunea »Ediţie specială", din 04.04.2009, în contextul discuţiilor legate de reţinerea d-lui George Becali, moderatoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de legislaţia audiovizuală de a solicita dovezi d-lui Marian Vanghelie atunci când acesta a prezentat o informaţie referitoare la faptul că, în următoarele zile, ar urma să fie arestaţi trei jurnalişti.

Radiodifuzorul a încălcat şi prevederile referitoare la asigurarea unei informări corecte, realizată cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, întrucât, în contextul mediatizării « cazului Becali », a difuzat, în mod repetat, în ediţiile de « Ştiri » transmise pe parcursul zilei de 04 aprilie 2009, o informaţie potrivit căreia arestarea lui George Becali a fost o înscenare pusă la cale de procurori şi de persoana care a sunat la 112, fără a fi prezentat şi un punct de vedere al autorităţilor statului care, după câteva zile, au infirmat veridicitatea informaţiei.

Consiliul a apreciat că, modul în care postul de televiziune ANTENA 3 a abordat, în perioada 03 - 05.04.2009, subiectele legate de « cazul Becali », a fost de natură să încalce prevederile referitoare la respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului, întrucât nu au fost prezentate principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, fapt de natură să influenţe percepţia publicului cu privire la actul de justiţie, care a fost constant decredibilizat."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.