Decizia nr.425 din 30.07.2013

02.08.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
 C.U.I. 4747298 BUCUREŞTI, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2,

 postul de radio KISS FM
 BUCUREŞTI, Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK, Riverview House, corp Est, etaj 7, sector 6

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor”, difuzate în 15 mai şi 19 iunie 2013, de postul KISS FM.
 Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009).

În urma audierii înregistrărilor şi a analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) şi (2) lit. i) din Decizia nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Codul audiovizualului :
 Art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
 (...)
 i) prezentarea femeii în ipostaze degradante ;

 În fapt, postul de radio Kiss FM difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-10.00, emisiunea „Cronica cârcotaşilor”. În urma audierii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor" difuzate în zilele de 15 mai şi 19 iunie 2013 au avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor. În data de 15.05.2013, în cadrul emisiunii Cronica cârcotaşilor”, a fost difuzat, la orele 07.57 şi 08.54, un episod al rubricii „Unguru` Bulan” în care doi prieteni, care au cumpărat o păpuşă gonflabilă pentru a fi oferită cadou, vor să facă o plângere la OPC.

 Redăm din raportul de monitorizare :
 „Oana Paraschiv (ora 08.53) : „Unguru’ Bulan a aflat care e cea mai ciudată plângere de la Protecţia Consumatorului. E vorba despre un client care a intrat pe Net şi a vrut să-şi comande o păpuşă gonflabilă. A comandat-o, i-a ajuns pachetul acasă şi când a desfăcut pachetul, ce să vezi ? Părul nu era la culoarea dorită. S-a plâns la OPC.”
 Conţinutul rubricii Unguru’ Bulan : Fratzică şi Unguru’ au telefonat la OPC : (...) Fratzică : Doamnă, am cumpărat cu Unguru’ o păpuşă. OPC : Barbie ? Fratzică : Nu, mai mare. OPC : Oana Zăvoranu ? Fratzică : Ferească-mă Dumnezeu. Mai mare. OPC : Ce păpuşă, domnule ? Fratzică : Ungure, îi spunem ? Unguru’ : Spune-i. Fratzică : Gonflabilă doamnă, gonflabilă. (...) OPC : Spune, domnule, care e problema. Suflă ? Fratzică : Nu, nu cred. Unguru’ : Nu suflă că am făcut eu baie cu ea. Vă spun bistoş că nu. OPC : Atunci, ce ? Are sânii prea mici ? Fratzică : A, nu. Aici nu comentăm. Domnii care au construit-o o înzestrat-o mai ceva ca Dumnezeu pe Elena Udrea. O pus material, că doar nu dintr-a lor o pus. Unguru’ : Da, da, îi dotată. Eu mi-am agăţat haina de sf... OPC : Da, bine, am înţeles. Atunci care e problema cu păpuşa asta ? Fratzică : Doamnă, ştiţi ? Părul. OPC : Părul. Fratzică : Da. Noi am cerut una blondă şi... OPC : Da, dar văd că e blondă. Fratzică : Da, sus. OPC : Aaa ! Şi asta e o problemă ? Fratzică : Păi ştiţi, înainte s-o dăm cadou, am vrut s-o probăm şi noi şi am făcut un oficiu poştal, cum se spune. OPC : Vai, câte detalii ! Vă rog ! Fratzică : Şi-i un pic deranjant acolo, să vezi ditamai „Pădurea Letea” OPC : Mă rog. O fi cum ziceţi, dar pentru atâta nu pot să vă înregistrez o plângere. Fratzică : Nu ? OPC : Nu. Unguru’ : Dar pentru altceva ? OPC : Ce vă mai deranjează la ea ? Fratzică : Îi spunem, ungure ? Unguru’ : Spune-i. Fratzică : Doamnă, ştiţi, pe cutie scrie că-i femeia perfectă şi aşa îi, da. Îţi oferă plăcere când vrei, nu bate din gură toată ziua, nu trebuie s-o scot la shopping, dar... OPC : Dar ce ? Fratzică : Ştiţi, am vrut să-i servesc masa şi am încercat să-i pun berea pe cap şi nu stă nicicum, doamnă.”

 De asemenea, în cadrul emisiunii „Cronica cârcotaşilor” din data de 19.06.2013, a fost difuzată, la ora 09.42, o piesă muzicală () în care sunt inserate fragmente de replici ale câtorva persoane publice, dominante fiind unele fraze rostite, în diferite împrejurări, de filologul George Pruteanu. Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare : „(...)
 Solist : Bărbaţii sunt nişte animale sălbatice Voce Pruteanu : Să vină cui nu-i place, să numere ouăle. Solist : Bărbaţii fără femei face un rahat Să facem copii fără bărbaţi Bărbaţii fără femei face un rahat Să facem copii fără bărbaţi Voce Pruteanu : Tu cum zici, să facem dragoste acuma şi după aia să mâncăm, sau întâi să mâncăm şi după aia să... Voce femeie : Cum vrei tu şi după aia mâncăm. Solist : x2 Bărbaţii fără femei face un rahat Să facem copii fără bărbaţi Voce altă femeie : Bă, tu eşti bărbat, sau ce chiloţii mei !?! (...) Voce Pruteanu : E cazul ca domnişoarele să părăsească încăperea fiindcă voi vorbi de un subiect delicat... Sunt în perioada menstruaţiei. Pot să fac dragoste în perioada menstruaţiei ? Pot să iubesc sub zarzări şi sub salcâmi ? Voce : Nu, bre. Să facem copii fără bărbaţi. (...) Solist : x2 Bărbaţii fără femei face un rahat Să facem copii fără bărbaţi Voce Pruteanu : Tu cum zici, să facem dragoste acuma şi după aia să mâncăm, sau întâi să mâncăm şi după aia să... Voce femeie : Cum vrei tu şi după aia mâncăm. Voce Pruteanu : E cazul ca domnişoarele să părăsească încăperea fiindcă voi vorbi de un subiect delicat... Sunt în perioada menstruaţiei. Pot să fac dragoste în perioada menstruaţiei ? Pot să iubesc sub zarzări şi sub salcâmi ?”

 În urma audierii acestor producţii, membrii Consiliului au apreciat că un astfel de conţinut este nepotrivit pentru difuzarea în cadrul unei emisiuni ce se transmite la ore accesibile minorilor, fiind de natură să afecteze dezvoltarea psihică şi morală a acestora.

 Astfel, Consiliul a apreciat că cele două producţii nu constituie un model de educaţie pentru minorii care au avut posibilitatea să audieze respectivele programe, dată fiind ora difuzării acestora, întrucât respectivele producţii propun şi evidenţiază un conţinut cu aluzii sexuale.
 Membrii Consiliului au apreciat că prin conţinutul lor, înregistrările audiate fac referiri evidente la stereotipuri de gen, prezentând aspecte de natură sexuală, erotică, ce pot dăuna dezvoltării minorilor. Dispoziţiile legale referitoare la asigurarea protecţiei copiilor prevăd că transmiterea unor astfel de programe, care prin conţinutul lor pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la audierea programelor respective.

 În afară de faptul că emisiunea difuzată la o oră matinală a prejudiciat publicul minor, prin tema cu conotaţii sexuale abordată, membrii Consiliului au constatat că discuţiile purtate de personajele înregistrării difuzate în cadrul ediţiei din data de 15 mai 2013 au fost de natură să afecteze şi imaginea femeii, care a fost prezentată în ipostaze degradante.

 Redăm spre exemplificare : „Fratzică : Doamnă, ştiţi, pe cutie scrie că-i femeia perfectă şi aşa îi, da. Îţi oferă plăcere când vrei, nu bate din gură toată ziua, nu trebuie s-o scot la shopping, dar... OPC : Dar ce ? Fratzică : Ştiţi, am vrut să-i servesc masa şi am încercat să-i pun berea pe cap şi nu stă nicicum, doamnă.” Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R 022.5/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009 pentru postul de radio KISS FM, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) şi (2) lit. i) din Decizia nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu amendă de 10.000 lei, întrucât în ediţiile emisiunii „Cronica cârcotaşilor” din 15 mai şi 19 iunie 2013, a difuzat producţii cu un conţinut de natură să afecteze minorii, nepotrivit orei de difuzare a emisiunii. Potrivit Legii audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi emisiunile respective. De asemenea, comentariile au fost de natură să afecteze imaginea femeii, care a fost prezentată în ipostaze degradante”.

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.