Decizia nr. 422 din 22.04.2010

22.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare cu privire la emisiunea „Pe mâna soacrei”, difuzată de postul OTV în data de 17 aprilie 2010.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

“Art. 39
(1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată”.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat în data de 17.04.2010, în intervalul orar 23.00-00:45, emisiunea Pe mâna soacrei, prezentată de Claudiu Neagoe. Emisiunea a fost încadrată de radiodifuzor ca fiind interzisă minorilor sub 12 ani, fără a se specifica genul programului. La începutul şi sfârşitul emisiunii a fost făcut anunţul : Întâmplările şi personajele pe care se bazează scenariul fiecărui episod sunt fictive, iar la finalul emisiunii pe ecran au fost afişate numele interpreţilor.

Emisiunea „Pe mâna soacrei” din 17.04.2010 a prezentat un caz dintr-o familie de rromi formată din doi tineri căsătoriţi (Banderas şi Marina Panait) şi părinţii lui (Clinton şi Argentina Panait).

Redăm din raportul de monitorizare :

Argentina : ... Suntem nişte ţigani mai civilizaţi...
Claudiu Neagoe : În familiile de rromi tradiţionali, nora este crescută de soacră pentru a se obişnui cu obiceiurile familiei în care intră. Ce se întâmplă când aceste reguli nescrise sunt încălcate ? Sunt Claudiu Neagoe şi vă invit să rămâneţi alături de mine şi de echipa mea pentru a vedea o poveste cu adevărat cutremurătoare.

La începutul emisiunii, a fost difuzat un scurt material cu caracter de rezumat. Rezumatul conţine scene de confruntare între soacră şi noră, între un bărbat şi noră, apoi între mai mulţi bărbaţi. La scene asistă şi prezentatorul Claudiu Neagoe care încearcă să-i despartă. Se aud ţipete.

În emisiune sunt prezentate în mod repetat violenţă fizică sau de limbaj.

Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare :

soacra : Vino-ncoa‘, fă curva dracului. Tu mă-nşeli pe mine ? Îl înşeli pe băiatul meu, fă ?
Voce off : Vă omor, mă....
....
Socru : Fă eşti tâmpită, fir-ar a dracu de nenorocită, fă... (o loveşte) Pune-mi fă să mănânc
Soacra : Ajutooor…

Socrul o aleargă pe soacră în jurul mesei, ia un scaun pe care îl trânteşte, apoi continuă să o lovească pe Argentina.

Socru : Fă..., vino-ncoace că te omor...Continuă să ţipe şi să lovească nemulţumit de atitudinea soţiei lui.

Intervine Marina, care încearcă să-şi apere soacra. Însă nu reuşeşte şi intră în gura socrului (Clinton), care-şi varsă nervii pe ea (încearcă cu un scaun, apoi o loveşte cu palma). În continuare le loveşte pe amândouă.

Violenţă comportamentală şi verbală :

-de la ora 23:08- la ora 23:11
-de la ora 23:13 - la ora 23:17
-de la ora 23:21 - la ora 23:24

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aceasta conţine într-o pondere foarte mare, scene de violenţă verbală şi fizică.

Astfel, conform raportului de monitorizare, din durata totală a emisiunii, de o oră, 23 de minute şi 48 de secunde, mai mult de jumătate din timp, aproximativ 47 de minute, în cadrul acesteia au fost difuzate imagini care conţin violenţă fizică sau de limbaj.

Membrii Consiliului au apreciat că emisiunea a conţinut violenţă fizică şi verbală în exces, în raport cu partea educativă sau moralizatoare care se doreşte a fi evidenţiată de conceptul emisiunii.

De asemenea, Consiliul a apreciat că, faţă de conţinutul excesiv de violenţă fizică şi verbală al emisiunii, este lipsit de relevanţă faptul că aceasta se difuzează la o oră la care, în mod normal minorii nu au acces direct, neîngrădit, la programele de televiziune, atât timp cât reglementările în vigoare interzic difuzarea programelor ce conţin violenţă nejustificată.

Dată fiind nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa lor de maturitate, ca şi de comportamentul pe care aceştia îl pot adopta prin imitarea sau copierea adulţilor, legiuitorul a înţeles să interzică, indiferent de ora de difuzare, transmiterea programelor care conţin violenţă nejustificată, întrucât acestea pot afecta grav dezvoltarea mentală sau morală a copiilor.

Conform legii audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin violenţă nejustificată este interzisă.

Or, radiodifuzorul a încadrat acest program ca fiind interzis numai minorilor sub 12 ani, încadrare greşită, în aprecierea Consiliului, având în vedere conţinutul de violenţă fizică şi verbală nejustificată al emisiunii, de natură a afecta minorii peste 12 ani care o puteau viziona.

Pentru ca norma să aibă eficienţă, protecţia minorilor şi responsabilitatea radiodifuzorului cu privire la conţinutul programelor difuzate trebuie să fie reale şi efective, adresându-se, în consecinţă, oricărei categorii de programe.

Legea mai prevede, de asemenea, că prin difuzarea serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, or, emisiunea difuzată de postul OTV, prin violenţa nejustificată ce îi dă conţinutul, nu îndeplineşte niciunul dintre scopurile pe care Legea audiovizualului le stabileşte pentru comunicările audiovizuale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 422/22.04.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 10.000 lei, întrucât mai mult de jumătate din emisiunea „Pe mâna soacrei”, difuzată în data de 17 aprilie 2010, care a avut o durată totală de 84 de minute, a conţinut scene repetate de violenţă verbală şi fizică nejustificată.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.