Decizia nr. 420 din 22.04.2010

22.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Happy Hour”, difuzată în data de 22 martie 2010 de postul de televiziune PRO TV.

Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin.(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 16 alin.(1) şi (3) lit. f), k) şi l) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin.(2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale, prevăzute în alin. 3 al aceluiaşi articol, de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.”

În fapt, postul de televiziune PRO TV a difuzat în ziua de 22 martie 2010, începând cu ora 17.45, emisiunea „Happy Hour” prezentată de dl. Cătălin Măruţă. Emisiunea a fost difuzată fără semn de avertizare. Genul programului : divertisment. Invitatul principal al emisiunii a fost dl. Cristian Ţânţăreanu. Pe parcursul emisiunii, au mai fost invitaţi Jean de la Craiova, formaţia Artizanii din Corbeanca, Anca Ţurcaşiu, cântăreaţă, Jasmine, dansatoare din buric, şi Angela Rusu, cântăreaţă.

În cadrul emisiunii s-a discutat despre viaţă, în general, despre problemele medicale ale invitatului principal, despre petrecerile organizate de acesta cu diferite ocazii, precum şi despre femei. Pe durata acestor discuţii, titlul afişat pe ecran a fost „Parastasul vesel”. Au fost prezentate două surprize pregătite de echipa emisiunii „Happy Hour” pentru dl. Cristian Ţânţăreanu.

Prima surpriză a constat în prezenţa unor modele costumate în iepuraşi Playboy, precum şi a fotomodelului Laurette îmbracată în asistentă medicală al cărei rol era de a lua pulsul dlui. Cristian Ţânţăreanu.

Redăm din raportul de monitorizare : „În momentul în care a intrat în studio, Cristian Ţânţăreanu a pupat 3 manechine pe sâni. (Reper orar : 18.15)
Laurette : (…) Am venit eu să vă iau pulsul, în cazul în care vi se face rău (…).
Cristian Ţânţăreanu : Ia să-ţi iau şi eu pulsul. (îi pipăie un sân).
Cătălin Măruţă : Domnul Ţânţăreanu întotdeauna a fost pus pe şotii.
Laurette : A vrut să ştie dacă am silicoane sau nu.
Cătălin Măruţă : Am înţeles, Laurette.
Cristian Ţânţăreanu : Nu ştiu ce ai, da` e bine.
Cătălin Măruţă : E bine. E o asistentă frumoasă şi nişte fete foarte frumoase (…).”

A doua surpriză a constituit-o o tânără culcată pe o targă, tânără al cărei corp era acoperit numai cu fructe şi pe care omul de afaceri a sărutat-o în zonele intime, dând la o parte fructele.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „(Reper sel. 48.53) Cristian Ţânţăreanu a mâncat nişte struguri aflaţi în zona pubiană a manechinului.
(Reper orar : 49.06) Cristian Ţânţăreanu a mâncat fructe din dreptul unui sân al manechinului.
(...) Cristian Ţânţăreanu : Eu iar mai iau (din nou Cristian Ţânţăreanu s-a aplecat să ia struguri din zona pubiană a manechinului, pe care i-a mâncat)
Cătălin Măruţă : E, când aţi mai servit dumneavoastră fructe de pe o fată aşa frumoasă ?
Cristian Ţânţăreanu : Da ce, e mai bine să luăm cu ăsta ?
Cătălin Măruţă : Uşor, Uşor.
Cristian Ţânţăreanu ia din nou fructe din dreptul sânilor manechinului, pe care le mănâncă.
Cătălin Măruţă : Vă place ?
(...) Cătălin Măruţă : Domnul Ţânţăreanu, vă rog frumos, puteţi să vă serviţi, struguri, portocale, mere, kiwi, avem de toate. Nu stricaţi decorul. A luat struguri din zona pubiană a manechinului, folosindu-se de mâini.
(Reper orar : 51.13) Cristian Ţânţăreanu a luat o portocală tot din zona pubiană a manechinului, pe care a mâncat-o. (...) Cristian Ţânţăreanu : Dacă în momentul… nu vreau să-mi facă masaj, în momentul când mor, dacă reuşeşte să mă maseze ca să mă trezesc, să mă scol, înseamnă, îi dau un milion de euro, dacă n-oi reuşi să mă scol, dar mă rog să mi-o scoale, îi dau 500 de mii de euro.”

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea unei emisiuni cu un asemenea conţinut, într-un interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor, este de natură a afecta dezvoltarea morală a acestora.

În scopul asigurării protecţiei copilului în cadrul programelor audiovizuale, legiuitorul a prevăzut în Legea audiovizualului, precum şi la art. 16 din Codul audiovizualului criteriile de care radiodifuzorii vor ţine seama în clasificarea producţiilor şi a orelor de difuzare a acestora. Printre criteriile enunţate, sunt şi criterii precum psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, calitatea şi tipologia limbajului, genul sau temele producţiilor audiovizuale.

Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont, la difuzarea emisiunii „Happy Hour”, de criteriile menţionate, înţelegând să difuzeze, la o oră de maximă audienţă, fără niciun semn de avertizare, o emisiune în care au predominat subiecte cu conotaţii sexuale şi limbajul licenţios.

Având în vedere conţinutul emisiunii, ora de difuzare, limbajul utilizat, precum şi modelul de comportament oferit de invitaţi, dar şi de atitudine a moderatorului, emisiunea a fost de natură să afecteze dezvoltarea morală a minorilor.

Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.

De asemenea, membrii Consiliului consideră că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, o astfel de emisiune a prezentat o variantă de comportament faţă de care copiii, care nu au experienţa persoanelor mature şi al căror discernământ este redus, îl pot asimila cu uşurinţă unui model.

Faţă de acestea, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radioddifuzorul S.C. PRO TV S.A., pentru postul PRO TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea « Happy Hour » din 22 martie 2010 au fost prezentate scene cu conotaţii sexuale şi a fost folosit un limbaj licenţios, într-un interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor, fapt de natură să afecteze dezvoltarea morală a acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.