Decizia nr. 417 din 31.03.2009

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L.,
cu sediul în Ştei, str. George Enescu nr. 10, jud. Bihor

pentru localitatea Ştei, jud. Bihor

Întrunit în şedinţa publică din ziua de 31 martie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, privind reţeaua de cablu din localitatea Ştei, jud. Bihor aparţinând S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2170.1/04.11.2004 pentru localitatea Ştei, jud. Bihor.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în data de 15 martie 2009, în localitatea Ştei din judeţul Bihor, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : ALPHA OMEGA TV, ANTENA 2, AXN, DUNA TV, EUROSPORT 2, JETIX, MINIMAX, NATIONAL GEOGRAPHIC, RAI UNO, ROMANTICA, SPORT 1, THE MONEY CHANNEL şi VIVA.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele CARTOON NETWORK, CNN, M 1, METEO TV, TV 5 MONDE, TVRM EDUCATIONAL, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localitatea Ştei, jud. Bihor, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localitatea Ştei, judeţul Bihor, a retransmis mai multe programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. PRECIZIA SERVICE S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5)."