Decizia nr. 416 din 31.03.2009

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L.,
cu sediul în localitatea Voluntari, jud. Ilfov,
Str. Nicu Leonard nr. 32A, camera 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 martie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, jud. Ilfov, aparţinând S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A6872/22.07.2008 pentru localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 17 martie 2009, în localitatea Voluntari, jud. Ilfov s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : VOLIO TV, IF TV, IF MARKET, PAPRIKA TV, SAT 1, 9 LIVE, N24 GER., KABEL 1, PRO 7, SAT 1 Bayern, RTL SHOP, N-TV, VOX, SUPER RTL, RTL 2, RTL, RAI 2, RAI 3, RAI EDU 1, SENATO TV, RAI MED şi RAI 1 ;

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele TVR INTERNAŢIONAL, DDTV, N24, şi DA VINCI LEARNING, deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

De asemenea, s-a constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a difuzat programul VOLIO TV fără să deţină decizie de autorizare audiovizuală, document legal şi absolut obligatoriu în virtutea căruia societatea are dreptul să difuzeze acest program.

Conform art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, jud. Ilfov, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. VOLIO COMMUNICATIONS S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul VOLIO TV fără să deţină decizie de autorizare audiovizuală."