Decizia nr. 416 din 25.07.2013

30.07.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. PREST ROMADAM S.R.L.
 cu sediul în loc. TICHILEŞTI, Incinta Casei Specialistului, jud. Brăila CUI 14906498

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 2755/05.03.2013, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berteştii de Jos, judeţul Brăila, aparţinând S.C. PREST ROMADAM S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. PREST ROMADAM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6979/24.03.2009, Anexa din 24.03.2009 pentru localitatea Berteştii de Jos, jud. Brăila.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. PREST ROMADAM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În urma controlului programat efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 20.03.2013, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berteştii de Jos, judeţul Brăila, erau retransmise, în pachetul analogic, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 24.03.2009, următoarele programe : MINIMAX, CBS REALITY TV , B1 TV, TVR NEWS, SPORT.Ro, NAŢIONAL TV, ACASĂ TV, ANTENA 1, PRO TV, ETNO TV, DIVA UNIVERSAL, PRO CINEMA, KANAL D, FAVORIT TV, REALITATEA TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, CARTOON NETWORK, ANTENA 3, MGM, ROMÂNIA TV, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, NAŢIONAL 24 PLUS, VIASAT EXPLORER, UNIVERSAL CHANNEL, MTV Ro, ANTENA 2, PV TV, TV SUDEST, EUROSPORT, THE MONEY CHANNEL, FILM CAFE, INEDIT TV, ACASA GOLD, U TV, MOOZ TV, NEPTUN TV, HISTORY CHANNEL, GSP TV şi NAŞU TV. Programele SPERANTA TV şi LIGHT CHANNEL TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.
 De asemenea, s-a mai constatat că în localitatea Berteştii de Jos, judeţul Brăila nu se retransmitea, în sistem analogic, programul regional EST TV care figurează în lista licenţelor regionale cu program local pentru anul 2013, listă aflată pe site-ul www.cna.ro la secţiunea Topul staţiilor TV pentru 2013, în vederea aplicării principiului “must carry”. Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :


 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. PREST ROMADAM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 6979/24.03.2009, Anexa din 24.03.2009, pentru localitatea Berteştii de Jos, jud. Brăila, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berteştii de Jos, jud. Brăila, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. PREST ROMADAM S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berteştii de Jos, judeţul Brăila, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programul regional EST TV a cărui retransmisie este obligatorie.”