Decizia nr. 415 din 20.04.2010

20.04.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A.,
cu sediul în Bucureşti, str. Horia Măcelariu Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector 1
C.U.I. RO 717605

pentru postul de radio Europa FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile ”Deşteptarea” şi „Europa Expres” difuzate în zilele de 22 şi 30 martie 2010, de către postul EUROPA FM. 

Postul de radio EUROPA FM aparţine radiodifuzorului S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 318.2/15.07.1999 şi decizia de autorizare nr. 359.2/22.07.2008).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. a încălcat prevederile art. 99 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă descrierea calităţii produselor sau a serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mărcii şi a preţului.

În fapt, în timpul emisiunilor „Deşteptarea” şi „Europa Expres”, difuzate în zilele de 22 şi 30 martie 2010, postul EUROPA FM a prezentat două concursuri în cadrul cărora au fost oferite ca premii, un „sandwich maker” şi „produse Boromir”.

Astfel, în emisiunea „Deşteptarea” difuzată în data de 22 martie 2010, a fost prezentat, la orele 9.45 şi 9.50, concursul „Dobrogea”. La acest concurs, participanţii au fost invitaţi să sune la numărul de telefon 0372069599, pentru a câştiga premiul „sandwich marker” oferit de producătorul „Dobrogea”. Participanţii care răspundeau corect la întrebarea : „Poţi câştiga un sandwich maker dacă îmi spui cine produce făina numărul 1 în România ?, intrau în posesia premiului „sandwich marker” oferit de firma „Dobrogea”.

Pe parcursul desfăşurării concursului a fost promovată făina „Dobrogea”, prezentându-i-se calităţile şi caracteristicile acesteia.

Cităm din raportul de monitorizare :

Moderator : Europa FM şi Dobrogea vă oferă acum un sandwich maker. Din făina Dobrogea, făina numărul 1 în România, se fac cei mai gustoşi şi cei mai pufoşi cozonaci, dar şi checuri, prăjituri delicioase, fursecuri şi plăcinte. Dobrogea Grup oferă peste 300 de produse de cea mai bună calitate printre care : pâine, biscuiţi, produse congelate, produse de patiserie, cozonaci şi produse bio.”.

În cadrul concursului prezentat în emisiunea “Europa Expres” difuzată în zilele de 22 şi 30 martie 2010, au fost descrise calităţile “produselor Boromir”, oferite ca premiu. Ascultătorul care răspundea corect la întrebarea : “Ştiţi cumva ce cozonac Boromir a primit distincţia Produsul anului ?” intra în posesia premiului “produse Boromir”, oferit de firma Boromir. Şi în această emisiune au fost descrise calităţile “produselor Boromir”.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat normele cu privire difuzarea jocurilor şi concursurilor în programele audiovizuale, întrucât în cadrul concursurilor prezentate în emisiunile „Deşteptarea” şi „”Europa Expres” au fost descrise calităţile şi caracteristicile produselor oferite ca premii, fapt ce contravine prevederilor art. 99 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor norme, este interzisă descrierea calităţii produselor sau a serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mărcii şi a preţului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. pentru postul de radio EUROPA FM şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio EUROPA FM cu somaţie publică, întrucât în cadrul concursurilor prezentate în emisiunile „Deşteptarea” şi „Europa Expres” difuzate în zilele de 22 şi 30 martie 2010 au fost descrise calităţile produselor oferite ca premii, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor legale, este interzisă descrierea calităţii produselor sau a serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mărcii şi a preţului.”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.